Πρόταση ChDir

Αλλάζει τον τρέχοντα κατάλογο ή μονάδα δίσκου.

warning

Ορισμένες λειτουργίες αρχείων και καταλόγου ειδικά για το DOS δεν παρέχονται πλέον στο LibreOffice ή η λειτουργία τους είναι μόνο περιορισμένη. Για παράδειγμα, δεν παρέχεται υποστήριξη για τις λειτουργίες ChDir, ChDrive και CurDir. Ορισμένες ιδιότητες του DOS δεν χρησιμοποιούνται πλέον σε συναρτήσεις που αναμένουν ιδιότητες αρχείου ως παραμέτρους (για παράδειγμα, για διαφοροποίηση από κρυφά αρχεία και αρχεία συστήματος). Αυτό εξασφαλίζει το μεγαλύτερο δυνατό επίπεδο ανεξαρτησίας πλατφόρμας για το LibreOffice. Επομένως, αυτή η δυνατότητα υπόκειται σε κατάργηση σε μελλοντική κυκλοφορία.


note

Η βιβλιοθήκη ScriptForge στο LibreOffice 7.1 εισάγει την υπηρεσία FileSystem με μεθόδους χειρισμού αρχείων και φακέλων σε σενάρια χρήστη.


Σύνταξη:


ChDir Text As String

Παράμετροι:

Text: Κάθε παράσταση συμβολοσειράς που καθορίζει τη διαδρομή του καταλόγου ή τη μονάδα δίσκου.

Εικονίδιο σημείωσης

Αν θέλετε απλώς να αλλάξετε την τρέχουσα μονάδα δίσκου, πληκτρολογήστε το γράμμα της μονάδας δίσκου ακολουθούμενο από άνω και κάτω τελεία.


Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

76 Η διαδρομή δεν βρέθηκε

Παράδειγμα:


 Sub ExampleChDir
   Dim sDir1 As String, sDir2 As String
   sDir1 = "C:\Test"
   sDir2 = "D:\Private"
   ChDir( sDir1 )
   MsgBox CurDir
   ChDir( sDir2 )
   MsgBox CurDir
 End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!