Συνάρτηση Lof

Επιστρέφει το μέγεθος ενός ανοιχτού αρχείου σε byte.

Σύνταξη:


Lof (FileNumber) As Long

Επιστρεφόμενη τιμή:

Long

Παράμετροι:

FileNumber: (Αριθμός αρχείου) Οποιαδήποτε αριθμητική παράσταση που περιέχει τον αριθμό αρχείου που καθορίζεται στην πρόταση Open.

Εικονίδιο συμβουλής

Για να λάβετε το μήκος ενός αρχείου που δεν είναι ανοιχτό, χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση FileLen.


Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

52 Άκυρο όνομα αρχείου ή αριθμού αρχείου

Παράδειγμα:

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!