Συνάρτηση Lof

Επιστρέφει το μέγεθος ενός ανοιχτού αρχείου σε byte.

Σύνταξη:


Lof (FileNumber)

Επιστρεφόμενη τιμή:

Μεγάλου μήκους

Παράμετροι:

FileNumber: Κάθε αριθμητική παράσταση που περιέχει τον αριθμό του αρχείου που καθορίστηκε με την πρόταση Open.

Εικονίδιο συμβουλής

Για να λάβετε το μήκος ενός αρχείου που δεν είναι ανοιχτό, χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση FileLen.


Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

52 Άκυρο όνομα αρχείου ή αριθμού αρχείου

Παράδειγμα:

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!