Συνάρτηση Eof

Καθορίζει αν ο δείκτης αρχείου έφτασε στο τέλος του αρχείου.

Σύνταξη:


Eof (intexpression As Integer)

Επιστρεφόμενη τιμή:

Μπουλ

Παράμετροι:

Intexpression: Κάθε ακέραια παράσταση η οποία αξιολογείται ως αριθμός ενός ανοιγμένου αρχείου.

Χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση EOF για να αποφύγετε σφάλματα όταν προσπαθείτε να λάβετε δεδομένα εισόδου πέρα από το τέλος του αρχείου. Όταν χρησιμοποιείτε τις προτάσεις Input ή Get για ανάγνωση από ένα αρχείο, ο δείκτης αρχείου προωθείται πέρα από το πλήθος των byte που αναγνώσθηκαν. Αν έφτασε στο τέλος του αρχείου, η συνάρτηση EOF επιστρέφει την τιμή "True" (-1).

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

52 Άκυρο όνομα αρχείου ή αριθμού αρχείου

Παράδειγμα:

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!