Πρόταση Put#

Καταγράφει μια εγγραφή σε ένα σχετικό αρχείο ή μια ακολουθία byte σε ένα δυαδικό αρχείο.

tip

Χρησιμοποιήστε την πρόταση Print# για να εκτυπώσετε δεδομένα σε σειριακό αρχείο κειμένου. Χρησιμοποιήστε την πρόταση Write# για να γράψετε δεδομένα σε σειριακό αρχείο κειμένου με χαρακτήρες οριοθέτησης.


Σύνταξη:

Διάγραμμα πρότασης Put


Put [#]fileNum, [recordNum|filePos], variable

Παράμετροι:

fileNum: Οποιαδήποτε έκφραση ακεραίου που καθορίζει το αρχείο στο οποίο θέλετε να γράψετε.

recordNum, filePos: Για σχετικά αρχεία (αρχεία τυχαίας προσπέλασης), ο αριθμός της εγγραφής που θέλετε να γράψετε.

Για δυαδικά αρχεία (αρχεία δυαδικής προσπέλασης), η θέση byte στο αρχείο όπου θα αρχίσει η εγγραφή.

variable: Το όνομα της μεταβλητής που θέλετε να γράψετε στο αρχείο.

Σημείωση για αρχεία τυχαίας προσπέλασης: Αν τα περιεχόμενα αυτής της μεταβλητής δεν αντιστοιχούν στο μήκος των εγγραφών που καθορίστηκαν στον όρο Len της πρότασης Open, το κενό διάστημα από το τέλος των νέων δεδομένων εγγραφής έως την επόμενη εγγραφή συμπληρώνεται με τα υπάρχοντα δεδομένα του αρχείου.

Σημείωση για δυαδικά αρχεία: Τα περιεχόμενα των μεταβλητών εγγράφονται στην καθορισμένη θέση, και ο δείκτης αρχείου τοποθετείται αμέσως μετά το τελευταίο byte, χωρίς κενό διάστημα μεταξύ των εγγραφών.

Παράδειγμα:

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!