Συνάρτηση FreeFile

Επιστρέφει τον αριθμό του επόμενου διαθέσιμου αρχείου για άνοιγμα. Αυτό είναι χρήσιμο όταν θέλετε να ανοίξετε ένα αρχείο επιπρόσθετα σε άλλα ήδη ανοιγμένα αρχεία, και να διασφαλίσετε ότι ο αριθμός αρχείου δεν χρησιμοποιείται ήδη.

Σύνταξη:


FreeFile

Επιστρεφόμενη τιμή:

Ακέραιος

Παράμετροι:

Αυτή η συνάρτηση πρέπει να χρησιμοποιείται ακριβώς πριν την πρόταση Open. Η συνάρτηση FreeFile επιστρέφει τον επόμενο διαθέσιμο αριθμό αρχείου, αλλά δεν τον δεσμεύει.

Κωδικοί σφάλματος:

5 Άκυρη κλήση διαδικασίας

67 Υπερβολικά αρχεία

Παράδειγμα:

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!