Άνοιγμα και κλείσιμο αρχείων

Πρόταση Close

Κλείνει το συγκεκριμένο αρχείο που ανοίχθηκε με την πρόταση Open.

Συνάρτηση FreeFile

Επιστρέφει τον αριθμό του επόμενου διαθέσιμου αρχείου για άνοιγμα. Αυτό είναι χρήσιμο όταν θέλετε να ανοίξετε ένα αρχείο επιπρόσθετα σε άλλα ήδη ανοιγμένα αρχεία, και να διασφαλίσετε ότι ο αριθμός αρχείου δεν χρησιμοποιείται ήδη.

Πρόταση Open

Ανοίγει ένα κανάλι δεδομένων.

Πρόταση Reset

Κλείνει όλα τα ανοιγμένα αρχεία και εγγράφει τα περιεχόμενα όλων των buffer αρχείων στο δίσκο.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!