Συναρτήσεις εισόδου/εξόδου αρχείων

Χρήση συναρτήσεων εισόδου/εξόδου αρχείων για την δημιουργία και διαχείριση αρχείων (δεδομένων) προσαρμοσμένων από τον χρήστη.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις συναρτήσεις για να υποστηρίξετε τη δημιουργία "σχετικών" αρχείων, έτσι ώστε να αποθηκεύσετε και να επαναφορτώσετε συγκεκριμένες εγγραφές καθορίζοντας τον αριθμό εγγραφής τους. Οι συναρτήσεις εισόδου/εξόδου αρχείων βοηθούν στη διαχείριση των αρχείων σας, παρέχοντάς σας πληροφορίες όπως το μέγεθος του αρχείου, οι τρέχουσες ρυθμίσεις διαδρομής ή η ημερομηνία δημιουργίας ενός αρχείου ή καταλόγου.

note

Η βιβλιοθήκη ScriptForge στο LibreOffice 7.1 εισάγει την υπηρεσία FileSystem με μεθόδους χειρισμού αρχείων και φακέλων σε σενάρια χρήστη.


Άνοιγμα και κλείσιμο αρχείων

Συναρτήσεις εισόδου/εξόδου αρχείων

Διαχείριση αρχείων

Εδώ περιγράφονται όλες οι συναρτήσεις και οι προτάσεις που χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση των αρχείων.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!