Συναρτήσεις Χρώματος

Αυτή η ενότητα περιγράφει τις συναρτήσεις χρόνου εκτέλεσης που χρησιμοποιούνται για να καθορίσουν τα χρώματα.

Συνάρτηση Blue

Επιστρέφει το γαλάζιο συστατικό του καθορισμένου κώδικα σύνθετου χρώματος.

Συνάρτηση Green

Επιστρέφει το πράσινο συστατικό του δεδομένου κωδικού σύνθετου χρώματος.

Συνάρτηση Red

Επιστρέφει το κόκκινο συστατικό του καθορισμένου κωδικού σύνθετου χρώματος.

Συνάρτηση QBColor

Επιστρέφει τον κώδικα χρώματος RGB του χρώματος που μεταβιβάζεται ως τιμή χρώματος ενός παλιότερου προγραμματιστικού συστήματος που βασίζεται σε MS-DOS.

Συνάρτηση RGB

Επιστρέφει τιμή χρώματος ακεραίου Long που αποτελείται από κόκκινο, πράσινο και γαλάζιο συστατικό.

Συνάρτηση RGB [VBA]

Επιστρέφει μια ακέραια τιμή χρώματος Long που αποτελείται από κόκκινο, πράσινο και γαλάζιο, σύμφωνα με τον τύπο χρώματος VBA.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!