Συνάρτηση InputBox

Εμφανίζει μία ειδοποίηση στο παράθυρο διαλόγου στο οποίο ο χρήστης μπορεί να εισαγάγει κείμενο. Το κείμενο που εισάγεται εκχωρείται σε μια μεταβλητή.

Η δήλωση The InputBox είναι μία συμβατική μέθοδος για να εισαγάγετε κείμενο μέσω ενός παραθύρου διαλόγου. Επιβεβαιώστε την είσοδο κάνοντας κλικ στο κουμπί OK ή πατώντας το πλήκτρο Enter. Η είσοδος επιστρέφεται ως τιμή επιστροφής της συνάρτησης. Αν κλείσετε το παράθυρο διαλόγου με τo κουμπί Άκυρο, το InputBox επιστρέφει συμβολοσειρά μηδενικού μήκους ("").

Σύνταξη:


InputBox (Msg As String[, Title As String[, Default As String[, x_pos As Integer, y_pos As Integer]]]])

Τιμή επιστροφής:

Συμβολοσειρά

Παράμετρος:

Msg: Παράσταση συμβολοσειράς που εμφανίζεται ως μήνυμα στο παράθυρο διαλόγου.

Title: Παράσταση συμβολοσειράς που εμφανίζεται στη γραμμή τίτλου του παραθύρου διαλόγου.

Default: Παράσταση συμβολοσειράς που εμφανίζεται στο πλαίσιο κειμένου ως προεπιλογή αν δεν δίνεται άλλη είσοδος.

x_pos: Παράσταση ακέραιου αριθμού που καθορίζει την οριζόντια θέση του παραθύρου διαλόγου. Η θέση είναι μια απόλυτη συντεταγμένη και δεν αναφέρεται στο παράθυρο της εφαρμογής.

y_pos: Παράσταση ακέραιου αριθμού που καθορίζει την κάθετη θέση του παραθύρου διαλόγου. Η θέση είναι μια απόλυτη συντεταγμένη και δεν αναφέρεται στο παράθυρο της εφαρμογής.

Αν εξαιρεθούν οι παράμετροι x_pos και y_pos, το παράθυρο διαλόγου εμφανίζεται στο κέντρο της οθόνης. Η θέση ορίζεται απο το twips.

Παράδειγμα:


Sub ExampleInputBox
Dim sText As String
    sText = InputBox ("Εισαγάγετε μια φράση:","Αγαπητέ χρήστη")
    MsgBox ( sText , 64, "Επιβεβαίωση φράσης")
End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!