Συνάρτηση InputBox

Εμφανίζει μία ειδοποίηση στο παράθυρο διαλόγου στο οποίο ο χρήστης μπορεί να εισαγάγει κείμενο. Το κείμενο που εισάγεται εκχωρείται σε μια μεταβλητή.

Η δήλωση The InputBox είναι μία συμβατική μέθοδος για να εισαγάγετε κείμενο μέσω ενός παραθύρου διαλόγου. Επιβεβαιώστε την είσοδο κάνοντας κλικ στο κουμπί OK ή πατώντας το πλήκτρο Enter. Η είσοδος επιστρέφεται ως τιμή επιστροφής της συνάρτησης. Αν κλείσετε το παράθυρο διαλόγου με τo κουμπί Άκυρο, το InputBox επιστρέφει συμβολοσειρά μηδενικού μήκους ("").

Σύνταξη:


InputBox (Prompt As String[, Title As String[, Default As String[, xpostwips As Integer, ypostwips As Integer]]]) As String

Παράμετροι:

prompt (προτροπή): Η έκφραση συμβολοσειράς εμφανίζεται ως μήνυμα στο πλαίσιο διαλόγου.

title (τίτλος): Έκφραση συμβολοσειράς που εμφανίζεται στη γραμμή τίτλου του πλαισίου διαλόγου.

default (προεπιλογή): Η έκφραση συμβολοσειράς που εμφανίζεται στο πλαίσιο κειμένου ως προεπιλογή εάν δεν δοθεί άλλη είσοδος.

xpostwips: Παράσταση ακέραιου αριθμού που καθορίζει την οριζόντια θέση του διαλόγου. Η θέση είναι απόλυτη συντεταγμένη και δεν αναφέρεται στο παράθυρο του LibreOffice.

ypostwips: Παράσταση ακέραιου αριθμού που καθορίζει την κατακόρυφη θέση του διαλόγου. Η θέση είναι απόλυτη συντεταγμένη και δεν αναφέρεται στο παράθυρο του LibreOffice.

Εάν παραληφθούν τα xpostwips και ypostwips, το παράθυρο διαλόγου κεντράρεται στην οθόνη. Η θέση καθορίζεται στο twips.

Επιστρεφόμενη τιμή:

Συμβολοσειρά

Παράδειγμα:


Sub ExampleInputBox
Dim sText As String
    sText = InputBox ("Εισαγάγετε μια φράση:","Αγαπητέ χρήστη")
    MsgBox ( sText , 64, "Επιβεβαίωση φράσης")
End Sub

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!