SFDocuments. Υπηρεσία Chart

Η υπηρεσία Chart παρέχει ένα σύνολο ιδιοτήτων και μεθόδων χειρισμού γραφημάτων σε έγγραφα Calc. Με αυτήν την υπηρεσία είναι δυνατό να:

Ονόματα γραφημάτων

Τα γραφήματα μπορεί να έχουν δύο διαφορετικά ονόματα:

note

Η υπηρεσία Chart χρησιμοποιεί κυρίως το όνομα από το χρήστη για να αποκτήσει πρόσβαση σε ένα αντικείμενο γραφήματος. Εάν δεν υπάρχει, τότε χρησιμοποιείται το εσωτερικό όνομα.


Κλήση υπηρεσίας

Πριν τη χρήση της υπηρεσίας Chart, πρέπει να φορτωθεί ή να εισαχθεί η βιβλιοθήκη ScriptForge:

note

• Οι μακροεντολές Basic απαιτούν τη φόρτωση της βιβλιοθήκης ScriptForge χρησιμοποιώντας την ακόλουθη πρόταση:
GlobalScope.BasicLibraries.loadLibrary("ScriptForge")

• Τα σενάρια Python απαιτούν εισαγωγή από την ενότητα scriptforge:
από το scriptforge import CreateScriptService


Η υπηρεσία Chart (Γράφημα) δημιουργείται από μια παρουσία της υπηρεσίας Calc είτε χρησιμοποιώντας τις μεθόδους Charts (Γραφήματα), είτε CreateChart (Δημιουργία γραφήματος).

Σε Basic

Το παρακάτω παράδειγμα δημιουργεί μια παρουσία υπηρεσίας Chart (Γράφημα) από ένα υπάρχον γράφημα στο τρέχον έγγραφο Calc:


  GlobalScope.BasicLibraries.LoadLibrary("ScriptForge")
  Dim oDoc as Object, oChart as Object
  Set oDoc = CreateScriptService("Calc")
  Set oChart = oDoc.Charts("Sheet1", "Object 1")
 

Το ακόλουθο παράδειγμα δημιουργεί την υπηρεσία Chart δημιουργώντας ένα νέο αντικείμενο γραφήματος με βάση τα δεδομένα που περιέχονται στην περιοχή "Sheet1.A1:C10".


  Dim oDoc as Object, oChart as Object
  Set oDoc = CreateScriptService("Calc")
  Set oChart = oDoc.CreateChart("My Chart", "Sheet1", "Sheet1.A1:C10")
 
tip

Διαβάστε την περιγραφή της μεθόδου CreateChart (Δημιουργία Γραφήματος) για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα ορίσματά της.


Σε Python

Τα παραπάνω παραδείγματα μπορούν να γραφτούν στην Python ως εξής:


  from scriptforge import CreateScriptService
  doc = CreateScriptService("Calc")
  chart = doc.Charts("Sheet1", "Object 1")
 

  doc = CreateScriptService("Calc")
  chart = doc.CreateChart("My Chart", "Sheet1", "Sheet1.A1:C10")
 

Ιδιότητες

Όνομα

Μόνο για ανάγνωση

Τύπος

Περιγραφή

ChartType

Όχι

String

Καθορίζει τον τύπο γραφήματος ως συμβολοσειρά που μπορεί να λάβει μία από τις ακόλουθες τιμές: "Pie", "Bar", "Donut", "Column", "Area", "Line", "XY", "Bubble", "Net ".

Deep

Όχι

Boolean

Όταν True υποδηλώνει ότι το γράφημα είναι τρισδιάστατο και κάθε σειρά είναι διατεταγμένη στην κατεύθυνση z.

Όταν είναι False οι σειρές ταξινομούνται λαμβάνοντας υπόψη μόνο δύο διαστάσεις.

Dim3D

Όχι

Boolean or String

Καθορίζει εάν το γράφημα εμφανίζεται με τρισδιάστατα στοιχεία. Εάν η τιμή είναι συμβολοσειρά, πρέπει να είναι είτε "Bar", "Cylinder", "Cone" ή "Pyramid".

Εάν έχει καθοριστεί η τιμή Μπουλ σεTrue, τότε το γράφημα εμφανίζεται χρησιμοποιώντας 3Δ γραμμές.

Exploded

Όχι

Numeric

Καθορίζει πόσα τμήματα πίτας μετατοπίζονται από το κέντρο του γραφήματος ως ποσοστό της ακτίνας. Ισχύει μόνο για πίτα και δακτύλιο.

Filled

Όχι

Boolean

Όταν είναι True, καθορίζει ένα γεμάτο αραχνοειδές γράφημα. Ισχύει μόνο για αραχνοειδή γραφήματα.

Legend

Όχι

Boolean

Καθορίζει εάν το γράφημα έχει υπόμνημα ή όχι.

Percent

Όχι

Boolean

Όταν είναι True, οι σειρές γραφημάτων στοιβάζονται και κάθε κατηγορία αθροίζεται έως και 100%. Ισχύει για γραφήματα περιοχών, ράβδων, φυσαλίδων, στηλών και αραχνοειδές.

Stacked

Όχι

Boolean

Όταν είναι True, οι σειρές γραφημάτων στοιβάζονται. Ισχύει για γραφήματα περιοχής, ράβδων, φυσαλίδων, στηλών και αραχνοειδή.

Title

Όχι

String

Καθορίζει τον κύριο τίτλο του γραφήματος.

XTitle

Όχι

String

Καθορίζει τον τίτλο του άξονα Χ.

YTitle

Όχι

String

Καθορίζει τον τίτλο του άξονα Y.

XChartObj

Ναι

Αντικείμενο UNO

Επιστρέφει το αντικείμενο που αντιπροσωπεύει το γράφημα, το οποίο είναι μια παρουσία της κλάσης ScChartObj .

XDiagram

Ναι

Αντικείμενο UNO

Επιστρέφει το αντικείμενο com.sun.star.chart.XDiagram που αντιπροσωπεύει το διάγραμμα του γραφήματος.

XShape

Ναι

Αντικείμενο UNO

Επιστρέφει το αντικείμενο com.sun.star.drawing.XShape που αντιπροσωπεύει το σχήμα του γραφήματος.

XTableChart

Ναι

Αντικείμενο UNO

Επιστρέφει το αντικείμενο com.sun.star.table.XTableChart που αντιπροσωπεύει τα δεδομένα που εμφανίζονται στο γράφημα.


Δημιουργία γραφήματος

Εξετάστε τα ακόλουθα δεδομένα στην περιοχή "A1:B6" ενός φύλλου που ονομάζεται "Report" (Αναφορά).

A

B

1

Sample A

Sample B

2

36

40

3

39

43

4

45

40

5

52

48


Τα παρακάτω παραδείγματα σε Basic και Python δείχνουν πώς να δημιουργήσετε ένα γράφημα γραμμής από αυτά τα δεδομένα με υπομνήματα.

Σε Basic

  oDoc = CreateScriptService("Calc")
  oChart = oDoc.CreateChart("Samples", "Report", "Report.A1:B6")
  oChart.ChartType = "Line"
  oChart.Legend = True
  oChart.Resize(1000, 1000, 25000, 15000)
 
Σε Python

  doc = CreateScriptService("Calc")
  chart = doc.CreateChart("Samples", "Report", "Report.A1:B6")
  chart.ChartType = "Line"
  chart.Legend = True
  chart.Resize(1000, 1000, 25000, 15000)
 
tip

Το γράφημα δεν χρειάζεται να δημιουργηθεί στο ίδιο φύλλο όπου βρίσκονται τα δεδομένα. Μπορεί να δημιουργηθεί σε οποιοδήποτε υπάρχον φύλλο στο τρέχον αρχείο, καθορίζοντας το όνομα του φύλλου στο δεύτερο όρισμα της μεθόδου CreateChart.


Μέθοδοι

Κατάλογος μεθόδων στην υπηρεσία γραφήματος

ExportToFile

Resize


ExportToFile

Αποθηκεύει το γράφημα ως αρχείο εικόνας σε μια καθορισμένη θέση. Επιστρέφει True εάν το αρχείο εικόνας μπόρεσε να δημιουργηθεί με επιτυχία.

Σύνταξη:

chart.ExportToFile(filename: str, imagetype: str = "png", overwrite: bool = False): bool

Παράμετροι:

filename (όνομα αρχείου): Προσδιορίζει τη διαδρομή και το όνομα αρχείου όπου θα αποθηκευτεί η εικόνα. Πρέπει να ακολουθεί τη σημειογραφία που ορίζεται στο SF_FileSystem.FileNaming.

imagetype (τύπος εικόνας): Το όνομα του τύπου εικόνας που θα δημιουργηθεί. Γίνονται αποδεκτές οι ακόλουθες τιμές: "gif", "jpeg", "png" (προεπιλογή), "svg" και "tiff".

overwrite (αντικατάσταση): Καθορίζει εάν το αρχείο προορισμού μπορεί να αντικατασταθεί (Προεπιλογή = False).

Παράδειγμα:

Σε Basic

   oChart.ExportToFile("C:\Temp\myChart.svg", ImageType := "svg", Overwrite := True)
  
Σε Python

   chart.ExportToFile(r"C:\Temp\myChart.svg", imagetype="svg", overwrite=True)
  

Resize

Αλλάζει τη θέση του γραφήματος στο τρέχον φύλλο και τροποποιεί το πλάτος και το ύψος του. Επιστρέφει True εάν η αλλαγή μεγέθους ήταν επιτυχής.

Σύνταξη:

chart.Resize([xpos: int], [ypos: int], [width: int], [height: int]): bool

Παράμετροι:

xpos, ypos: Καθορίστε τις νέες θέσεις X και Y του γραφήματος. Εάν παραληφθεί κάποια από αυτές τις τιμές, ή εάν παρέχονται αρνητικές τιμές, οι αντίστοιχες θέσεις παραμένουν αμετάβλητες.

width: (πλάτος) Καθορίστε το νέο πλάτος του γραφήματος. Εάν αυτό το όρισμα παραλειφθεί, ή εάν παρέχεται αρνητική τιμή, το πλάτος του γραφήματος παραμένει αμετάβλητο.

height: (ύψος) Καθορίστε το νέο ύψος του γραφήματος. Εάν αυτό το όρισμα παραλειφθεί, ή εάν παρέχεται αρνητική τιμή, το ύψος του γραφήματος παραμένει αμετάβλητο.

note

Όλα τα ορίσματα παρέχονται ως ακέραιες τιμές που αντιστοιχούν στο 1/100 του χιλιοστού.


Παράδειγμα:

Σε Basic

   ' Αλλάζει μόνο τη θέση X και Y
   oChart.Rezise(1000, 3000)
   ' Αλλάζει μόνο το πλάτος και το ύψος του γραφήματος
   oChart.Resize(, , 25000, 12500)
   ' Υποστηρίζονται ορίσματα λέξεων-κλειδιών
   oChart.Resize(Width := 25000, Height := 12500)
  
Σε Python

   chart.Rezise(1000, 3000)
   chart.Resize(-1, -1, 20000, 20000)
   chart.Resize(width=25000, height=12500)
  
warning

Όλες οι ρουτίνες ή αναγνωριστικά του ScriptForge στη Basic που έχουν το πρόθεμα χαρακτήρα υπογράμμισης "_" δεσμεύονται για εσωτερική χρήση. Δεν προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε μακροεντολές Basic ή σενάρια Python.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!