Η βιβλιοθήκηImportWizard

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Ανοίξτε Εργαλεία - Μακροεντολές - LibreOffice Basic - Επεξεργασία και επιλέξτε τον περιέκτη Μακροεντολές LibreOffice.

Ανοίξτε Εργαλεία - Μακροεντολές - Οργάνωση διαλόγων… και επιλέξτε τον περιέκτη Διάλογοι του LibreOffice.


Εικονίδιο προειδοποίησης

Αυτή η σελίδα βοήθειας χρειάζεται παραπέρα εργασία για ορθότητα και ολοκλήρωση. Παρακαλούμε, συμμετάσχετε στο έργο LibreOffice και βοηθήστε μας να γράψουμε τις πληροφορίες που λείπουν. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας για τη συγγραφή των περιεχομένων της βοήθειας.


Περιγραφή

Η βιβλιοθήκη ImportWizard χρησιμοποιείται από τον οδηγό Μετατροπή εγγράφου….

Το σημείο εισόδου της είναι:

Η επιλογή του οδηγού Μετατροπή εγγράφου… φορτώνει τις παρακάτω βιβλιοθήκες στη μνήμη:

note

Συγκρούσεις του ονόματος ρουτίνας Basic μπορεί να υπάρχουν όταν φορτώνονται πολλές βιβλιοθήκες Basic στη μνήμη.


Εργαλεία βιβλιοθήκης Basic

Η Μετατροπή εγγράφου περιγράφει τι κάνει η βιβλιοθήκη ImportWizard.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!