Η βιβλιοθήκη Gimmicks

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Ανοίξτε Εργαλεία - Μακροεντολές - LibreOffice Basic - Επεξεργασία και επιλέξτε τον περιέκτη Μακροεντολές εφαρμογής.


Εικονίδιο προειδοποίησης

Αυτή η σελίδα βοήθειας χρειάζεται παραπέρα εργασία για ορθότητα και ολοκλήρωση. Παρακαλούμε, συμμετάσχετε στο έργο LibreOffice και βοηθήστε μας να γράψουμε τις πληροφορίες που λείπουν. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας για τη συγγραφή των περιεχομένων της βοήθειας.


Εικονίδιο σημείωσης

Αυτή η βιβλιοθήκη πρέπει να φορτωθεί πριν την εκτέλεση. Εκτελέστε την παρακάτω πρόταση πριν την εκτέλεση οποιασδήποτε μακροεντολής που χρησιμοποιεί αυτήν τη βιβλιοθήκη:
GlobalScope.BasicLibraries.LoadLibrary("Gimmicks")


Περιγραφή

Η βιβλιοθήκη Gimmicks χρησιμοποιείται από τον οδηγό ΑυτόματοΚείμενο (AutoText).

Τα σημεία της εισόδου είναι:

Επιλέγοντας Εργαλεία - Αυτόματο κείμενο φορτώνει την ακόλουθη βιβλιοθήκη στη μνήμη:

note

Συγκρούσεις του ονόματος ρουτίνας Basic μπορεί να υπάρχουν όταν φορτώνονται πολλές βιβλιοθήκες Basic στη μνήμη.


Εργαλεία βιβλιοθήκης Basic

Η Χρήση αυτόματου κειμένου εξηγεί τι κάνει η βιβλιοθήκη Gimmicks.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!