Εισαγωγή πεδίων ελέγχου

Ανοίγει την Εργαλειοθήκη.

Εικονίδιο επιλογής στοιχείων ελέγχου

Εισαγωγή πεδίων ελέγχου

Κουμπί

Εικονίδιο πλήκτρου

Προσθέτει ένα κουμπί εντολών.Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα κουμπί εντολών για την εκτέλεση μιας εντολής για ένα καθορισμένο γεγονός, όπως ένα κλικ του ποντικιού.

Εάν επιθυμείτε, μπορείτε να προσθέσετε κείμενο ή ένα γραφικό αντικείμενο στο κουμπί.

Πεδίο ελέγχου εικόνας

Εικονίδιο ελέγχου εικόνας

Προσθέτει ένα πεδίο ελέγχου που εμφανίζει ένα γραφικό αντικείμενο.

Πλαίσιο ελέγχου

Εικονίδιο πλαισίου ελέγχου

Προσθέτει ένα πεδίο ελέγχου το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε μια λειτουργία.

Κουμπί Επιλογών

Εικονίδιο πλήκτρου επιλογής

Προσθέτει ένα πλήκτρο που επιτρέπει στον χρήστη να επιλέξει από έναν αριθμό επιλογών. Τα ομαδοποιημένα πλήκτρα επιλογών πρέπει να έχουν διαδοχική σειρά καρτελών. Συνήθως περικυκλώνονται από ένα ομαδικό πλαίσιο. Εάν έχετε δύο ομάδες πλήκτρων επιλογών, πρέπει να εισαγάγετε μια σειρά καρτελών μεταξύ των εντολών καρτελών των δύο ομάδων. Για παράδειγμα, στο πλαίσιο της δεύτερης ομάδας ή σε οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ελέγχου στο παράθυρο διαλόγου, με εξαίρεση ένα άλλο πλήκτρο επιλογής.

Πεδίο ετικέτας

Εικονίδιο πεδίου ετικέτας

Προσθέτει ένα πεδίο για την εμφάνιση ετικετών κειμένου.Οι ετικέτες χρησιμοποιούνται μόνο για την εμφάνιση προκαθορισμένου κείμενου, και όχι για την εισαγωγή κειμένου.

Πεδίο κειμένου

Εικονίδιο πλαισίου κειμένου

Προσθέτει ένα πεδίο εισαγωγής όπου μπορείτε να εισάγετε και να επεξεργαστείτε κείμενο.

Πεδίο λίστας

Εικονίδιο πλαισίου καταλόγου

Προσθέτει ένα πεδίο όπου μπορείτε να επιλέξετε μια καταχώριση στη λίστα.

Σύνθετο πλαίσιο

Εικονίδιο σύνθετου πλαισίου

Προσθέτει ένα πεδίο πολλαπλών επιλογών. Ένα πεδίο πολλαπλών επιλογών είναι ένα πεδίο λίστας μίας γραμμής όπου ο χρήστης κάνει κλικ, και επιλέγει μια καταχώρηση από την λίστα. Εάν επιθυμείτε, μπορείτε να εισάγετε τις καταχωρήσεις στο πεδίο πολλαπλών επιλογών "μόνο για ανάγνωση".

Οριζόντια γραμμή κύλισης

Εικονίδιο οριζόντιας γραμμής κύλισης

Προσθέτει μια οριζόντια γραμμή κύλισης στο παράθυρο διαλόγου.

Κατακόρυφη γραμμή κύλισης

Εικονίδιο κάθετης γραμμής κύλισης

Προσθέτει μια κατακόρυφη γραμμή κύλισης στο παράθυρο διαλόγου.

Πεδίο ομαδοποίησης

Εικονίδιο πλαισίου ομάδας

Προσθέτει ένα πλαίσιο που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να ομαδοποιήσετε παρόμοια πεδία ελέγχου, όπως κουμπιά επιλογών.

note

Για να ορίσετε δύο διαφορετικές ομάδες κουμπιών επιλογής, βεβαιωθείτε ότι ο δείκτης καρτελών του ομαδικού πλαισίου είναι μεταξύ των δεικτών των υποκατηγοριών των δύο ομάδων.


Γραμμή προόδου

Εικονίδιο γραμμής προόδου

Προσθέτει μια γραμμή προόδου στο παράθυρο διαλόγου.

Οριζόντια γραμμή

Εικονίδιο οριζόντιας γραμμής

Προσθέτει μια οριζόντια γραμμή στο παράθυρο διαλόγου.

Κατακόρυφη γραμμή

Εικονίδιο κάθετης γραμμής

Προσθέτει μια κατακόρυφη γραμμή στο παράθυρο διαλόγου.

Πεδίο ημερομηνίας

Εικονίδιο πεδίου ημερομηνίας

Προσθέτει ένα πεδίο ημερομηνίας.

Εάν αναθέσετε την "αναδυόμενη" ιδιότητα στο πεδίο ημερομηνίας, ο χρήστης θα μπορεί να έχει μια πτυσσόμενη λίστα με ένα ημερολόγιο και να επιλέξει μία ημερομηνία.

Πεδίο ώρας

Εικονίδιο πεδίου χρόνου

Προσθέτει ένα πεδίο ώρας.

Αριθμητικό πεδίο

Εικονίδιο αριθμητικού πεδίου

Προσθέτει ένα αριθμητικό πεδίο.

Νομισματικό πεδίο

Εικονίδιο νομισματικού πεδίου

Προσθέτει ένα νομισματικό πεδίο.

Μορφοποιημένο πεδίο

Εικονίδιο μορφοποιημένου πεδίου

Προσθέτει ένα πεδίο κειμένου όπου μπορείτε να καθορίσετε την μορφοποίηση του κειμένου που εισάγεται ή εξάγεται καθώς και οποιεσδήποτε περιοριστικές τιμές.

Πεδίο μοτίβου

Εικονίδιο πεδίου μοτίβου

Προσθέτει ένα πεδίο με μάσκα. Ένα πεδίο με μάσκα αποτελείται από μια μάσκα εισαγωγής και μια μάσκα χαρακτήρων. Η μάσκα εισαγωγής καθορίζει ποια δεδομένα του χρήστη μπορούν να εισαχθούν. Η μάσκα χαρακτήρων καθορίζει την κατάσταση του πεδίου με μάσκα όταν φορτωθεί η φόρμα.

Επιλογή αρχείων

Εικονίδιο επιλογής αρχείου

Προσθέτει ένα κουμπί που ανοίγει έναν διάλογο για την επιλογή αρχείων.

Επιλογή

Εικονίδιο επιλογής

Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη λειτουργία επιλογής. Σε αυτήν τη λειτουργία, μπορείτε να επιλέξετε τα πεδία ελέγχου σε ένα παράθυρο διαλόγου έτσι ώστε να μπορείτε να τα επεξεργαστείτε.

Ιδιότητες

Εικονίδιο ιδιοτήτων

Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου όπου μπορείτε να επεξεργαστείτε τις ιδιότητες του επιλεγμένου πεδίου ελέγχου.

Ενεργοποίηση λειτουργίας δοκιμής

Εικονίδιο ενεργοποίησης δοκιμαστικής λειτουργίας

Εκκινεί τη λειτουργία δοκιμής. Χρησιμοποιήστε το εικονίδιο κλεισίματος για να τερματίσετε τη λειτουργία δοκιμής.

Διαχείριση γλώσσας

Εικονίδιο διαχείρισης γλώσσας

Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου για την ενεργοποίηση ή τη διαχείριση πολλαπλών συνόλων από πόρους για παράθυρα διαλόγου για πολλαπλές γλώσσες.

Πεδίο ελέγχου δένδρου

Εικονίδιο στοιχείου ελέγχου δένδρου

Προσθέτει ένα πεδίο ελέγχου δέντρων που παρουσιάζει μία ιεραρχική λίστα. Μπορείτε να συμπληρώσετε τη λίστα από το πρόγραμμά σας, χρησιμοποιώντας κλήσεις API (XtreeControl).

Στοιχείο ελέγχου πίνακα

Εικονίδιο ελέγχου πίνακα

Προσθέτει στοιχείο ελέγχου πίνακα που μπορεί να εμφανίσει δεδομένα πίνακα. Μπορείτε να συμπληρώσετε τα δεδομένα από το πρόγραμμά σας, χρησιμοποιώντας κλήσεις API.

Στοιχείο ελέγχου υπερσυνδέσμου

Εικονίδιο εισαγωγής στοιχείου ελέγχου υπερσυνδέσμου

Προσθέτει στοιχείο ελέγχου υπερσυνδέσμου που μπορεί να ανοίξει διεύθυνση στον πλοηγητή ιστού.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!