Εισαγωγή πεδίων ελέγχου

Ανοίγει την Εργαλειοθήκη.

Εικονίδιο

Εισαγωγή πεδίων ελέγχου

Κουμπί

Εικονίδιο

Προσθέτει ένα κουμπί εντολών.Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα κουμπί εντολών για την εκτέλεση μιας εντολής για ένα καθορισμένο γεγονός, όπως ένα κλικ του ποντικιού.

Εάν επιθυμείτε, μπορείτε να προσθέσετε κείμενο ή ένα γραφικό αντικείμενο στο κουμπί.

Πεδίο ελέγχου εικόνας

Εικονίδιο

Προσθέτει ένα πεδίο ελέγχου που εμφανίζει ένα γραφικό αντικείμενο.

Πεδίο ελέγχου

Εικονίδιο

Προσθέτει ένα πεδίο ελέγχου το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε μια λειτουργία.

Κουμπί Επιλογών

Εικονίδιο

Προσθέτει ένα κουμπί το οποίο επιτρέπει στον χρήστη να επιλέξει από ένα πλήθος επιλογών.Τα κουμπιά ομαδοποιημένων επιλογών πρέπει να έχουν συνεχόμενους δείκτες καρτελών. Συχνά περιβάλλονται από ένα πεδίο ομαδοποίησης. Εάν έχετε δυο ομάδες από κουμπιά επιλογών, πρέπει να εισάγετε ένα δείκτη καρτέλας μεταξύ των δεικτών καρτελών των δύο ομάδων του πλαισίου ομαδοποίησης.

Πεδίο ετικέτας

Εικονίδιο

Προσθέτει ένα πεδίο για την εμφάνιση ετικετών κειμένου.Οι ετικέτες χρησιμοποιούνται μόνο για την εμφάνιση προκαθορισμένου κείμενου, και όχι για την εισαγωγή κειμένου.

Πεδίο κειμένου

Εικονίδιο

Προσθέτει ένα πεδίο εισαγωγής όπου μπορείτε να εισάγετε και να επεξεργαστείτε κείμενο.

Πεδίο λίστας

Εικονίδιο

Προσθέτει ένα πεδίο όπου μπορείτε να επιλέξετε μια καταχώριση στη λίστα.

Πεδίο πολλαπλών επιλογών

Εικονίδιο

Προσθέτει ένα πεδίο πολλαπλών επιλογών. Ένα πεδίο πολλαπλών επιλογών είναι ένα πεδίο λίστας μίας γραμμής όπου ο χρήστης κάνει κλικ, και επιλέγει μια καταχώρηση από την λίστα. Εάν επιθυμείτε, μπορείτε να εισάγετε τις καταχωρήσεις στο πεδίο πολλαπλών επιλογών "μόνο για ανάγνωση".

Οριζόντια γραμμή κύλισης

Εικονίδιο

Προσθέτει μια οριζόντια γραμμή κύλισης στο παράθυρο διαλόγου.

Κατακόρυφη γραμμή κύλισης

Εικονίδιο

Προσθέτει μια κατακόρυφη γραμμή κύλισης στο παράθυρο διαλόγου.

Πεδίο ομαδοποίησης

Εικονίδιο

Προσθέτει ένα πλαίσιο που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να ομαδοποιήσετε παρόμοια πεδία ελέγχου, όπως κουμπιά επιλογών.

Εικονίδιο σημείωσης

Για να ορίσετε δύο διαφορετικές ομάδες κουμπιών επιλογής, βεβαιωθείτε ότι ο δείκτης καρτελών του ομαδικού πλαισίου είναι μεταξύ των δεικτών των υποκατηγοριών των δύο ομάδων.


Γραμμή προόδου

Εικονίδιο

Προσθέτει μια γραμμή προόδου στο παράθυρο διαλόγου.

Οριζόντια γραμμή

Εικονίδιο

Προσθέτει μια οριζόντια γραμμή στο παράθυρο διαλόγου.

Κατακόρυφη γραμμή

Εικονίδιο

Προσθέτει μια κατακόρυφη γραμμή στο παράθυρο διαλόγου.

Πεδίο ημερομηνίας

Εικονίδιο

Προσθέτει ένα πεδίο ημερομηνίας.

Εάν αναθέσετε την "αναδυόμενη" ιδιότητα στο πεδίο ημερομηνίας, ο χρήστης θα μπορεί να έχει μια πτυσσόμενη λίστα με ένα ημερολόγιο και να επιλέξει μία ημερομηνία.

Πεδίο ώρας

Εικονίδιο

Προσθέτει ένα πεδίο ώρας.

Αριθμητικό πεδίο

Εικονίδιο

Προσθέτει ένα αριθμητικό πεδίο.

Νομισματικό πεδίο

Εικονίδιο

Προσθέτει ένα νομισματικό πεδίο.

Μορφοποιημένο πεδίο

Εικονίδιο

Προσθέτει ένα πεδίο κειμένου όπου μπορείτε να καθορίσετε την μορφοποίηση του κειμένου που εισάγεται ή εξάγεται καθώς και οποιεσδήποτε περιοριστικές τιμές.

Πεδίο μοτίβου

Εικονίδιο

Προσθέτει ένα πεδίο με μάσκα. Ένα πεδίο με μάσκα αποτελείται από μια μάσκα εισαγωγής και μια μάσκα χαρακτήρων. Η μάσκα εισαγωγής καθορίζει ποια δεδομένα του χρήστη μπορούν να εισαχθούν. Η μάσκα χαρακτήρων καθορίζει την κατάσταση του πεδίου με μάσκα όταν φορτωθεί η φόρμα.

Επιλογή αρχείων

Εικονίδιο

Προσθέτει ένα κουμπί που ανοίγει έναν διάλογο για την επιλογή αρχείων.

Επιλογή

Εικονίδιο

Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη λειτουργία επιλογής. Σε αυτήν τη λειτουργία, μπορείτε να επιλέξετε τα πεδία ελέγχου σε ένα παράθυρο διαλόγου έτσι ώστε να μπορείτε να τα επεξεργαστείτε.

Ιδιότητες

Εικονίδιο

Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου όπου μπορείτε να επεξεργαστείτε τις ιδιότητες του επιλεγμένου πεδίου ελέγχου.

Ενεργοποίηση λειτουργίας δοκιμής

Εικονίδιο

Εκκινεί τη λειτουργία δοκιμής. Χρησιμοποιήστε το εικονίδιο κλεισίματος για να τερματίσετε τη λειτουργία δοκιμής.

Διαχείριση γλώσσας

 Εικονίδιο διαχείρισης γλώσσας

Ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου για την ενεργοποίηση ή τη διαχείριση πολλαπλών συνόλων από πόρους για παράθυρα διαλόγου για πολλαπλές γλώσσες.

Πεδίο ελέγχου δένδρου

Εικονίδιο διαχείρισης γλώσσας

Προσθέτει ένα πεδίο ελέγχου δέντρων που παρουσιάζει μία ιεραρχική λίστα. Μπορείτε να συμπληρώσετε τη λίστα από το πρόγραμμά σας, χρησιμοποιώντας κλήσεις API (XtreeControl).

Στοιχείο ελέγχου πίνακα

Εικονίδιο στοιχείου ελέγχου πίνακα

Προσθέτει στοιχείο ελέγχου πίνακα που μπορεί να εμφανίσει δεδομένα πίνακα. Μπορείτε να συμπληρώσετε τα δεδομένα από το πρόγραμμά σας, χρησιμοποιώντας κλήσεις API.

Στοιχείο ελέγχου υπερσυνδέσμου

Εικονίδιο στοιχείου ελέγχου εισαγωγής υπερσυνδέσμου

Προσθέτει στοιχείο ελέγχου υπερσυνδέσμου που μπορεί να ανοίξει διεύθυνση στον πλοηγητή ιστού.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!