Εξαγωγή διαλόγου

Στον συντάκτη διαλόγου, αυτή η εντολή καλεί ένα διάλογο "Αποθήκευση ως" για εξαγωγή του τρέχοντος διαλόγου BASIC.

Εικονίδιο

Εξαγωγή διαλόγου

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!