Εισαγωγή διαλόγου

Καλεί έναν "ανοικτό" διάλογο για εισαγωγή ενός αρχείου διαλόγου BASIC.

Εάν ο εισαχθείς διάλογος έχει ένα όνομα που ήδη υπάρχει στη βιβλιοθήκη, θα δείτε ένα πλαίσιο μηνύματος όπου μπορείτε να αποφασίσετε τη μετονομασία του εισαχθέντος διαλόγου. Σε αυτήν την περίπτωση ο διάλογος θα μετονομαστεί στο επόμενο ελεύθερο "αυτόματο" όνομα όπως όταν δημιουργείται νέος διάλογος. Ή μπορείτε να αντικαταστήσετε τον υπάρχοντα διάλογο από τον εισαχθέντα διάλογο. Πατώντας ακύρωση, ο διάλογος δεν εισάγεται.

Οι διάλογοι μπορεί να περιέχουν δεδομένα τοπικοποίησης. Εισάγοντας ένα διάλογο, μπορεί να μην ταιριάξει η κατάσταση τοπικοποίησης των διαλόγων.

Εάν η βιβλιοθήκη περιέχει πρόσθετες γλώσσες συγκρινόμενη με τον εισαγόμενο διάλογο, ή εάν ο εισαχθείς διάλογος δεν τοπικοποιείται καθόλου, τότε οι πρόσθετες γλώσσες θα προστεθούν σιωπηλά στον εισαχθέντα διάλογο χρησιμοποιώντας τα αλφαριθμητικά του προεπιλεγμένου τοπικού διαλόγου.

Εάν ο εισαγόμενος διάλογος περιέχει πρόσθετες γλώσσες συγκρινόμενος με τη βιβλιοθήκη, ή εάν η βιβλιοθήκη δεν είναι καθόλου τοπικοποιημένη, τότε θα δείτε ένα πλαίσιο μηνύματος με κουμπιά προσθήκη, παράλειψη και ακύρωση.

Εικονίδιο

Εισαγωγή διαλόγου

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!