Έξοδος από την τρέχουσα Sub/Function

Μεταβαίνει στην προηγούμενη ρουτίνα της τρέχουσας μακροεντολής

Εικονίδιο εκτέλεση έως το τέλος

Έξοδος από την τρέχουσα Sub/Function

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!