Αποθήκευση κώδικα ως

Αποθηκεύει τον πηγαίο κώδικα της επιλεγμένης μακροεντολής Basic .

Εικονίδιο

Αποθήκευση κώδικα ως

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!