Εισαγωγή κώδικα

Ανοίγει το κείμενο κώδικα της Basic στο παράθυρο εργασίας της Basic IDE.

Τοποθετήστε το δείκτη στον κώδικα όπου επιθυμείτε να παρεμβάλετε το κείμενο κώδικα, και έπειτα κάντε κλικ στο εικονίδιο Εισαγωγή κώδικα. Εντοπίστε το αρχείο που περιέχει το κείμενο κώδικα της Basic που επιθυμείτε να εισάγετε, και ύστερα κάντε κλικ στο Άνοιγμα.

Εικονίδιο

Εισαγωγή κειμένου κώδικα

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!