Εύρεση παρενθέσεων

Δίνει έμφαση στο κείμενο που εσωκλείεται από δύο αντίστοιχες παρενθέσεις. Τοποθετήστε το δείκτη κειμένου μπροστά από μία ανοιχτή ή κλειστή παρένθεση, και έπειτα κάντε κλικ σε αυτό το εικονίδιο.

Εικονίδιο εύρεση παρενθέσεων

Εύρεση παρενθέσεων

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!