Κατάλογος αντικειμένων

Ανοίγει το παράθυρο Αντικείμενα, όπου μπορείτε να δείτε βασικά αντικείμενα.

Διπλοπατήστε το όνομα μιας συνάρτησης ή υπορουτίνας για φόρτωση της ενότητας που περιέχει αυτήν τη συνάρτηση ή υπορουτίνα και τοποθέτηση του δρομέα. Διπλοπατήστε το όνομα μιας ενότητας ή διαλόγου για φόρτωση και εμφάνιση αυτής της ενότητας ή διαλόγου.

Εικονίδιο

Κατάλογος αντικειμένων

Περιοχή παραθύρου

Εμφανίζει μια ιεραρχική προβολή των τρεχουσών βιβλιοθηκών μακροεντολών του LibreOffice, ενοτήτων και διαλόγων. Για την εμφάνιση των περιεχομένων ενός στοιχείου στο παράθυρο, διπλοπατήστε το όνομά του.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!