Σημείο στάσης

Εισάγει ένα σημείο στάσης στην γραμμή του προγράμματος.

Το σημείο στάσης εισέρχεται στη τρέχουσα θέση του δρομέα. Χρησιμοποιήστε το σημείο στάσης για να διακόψετε ένα πρόγραμμα αμέσως πριν εμφανιστεί ένα σφάλμα. Μπορείτε έπειτα να ανιχνεύσετε το σφάλμα του προγράμματος να το εκτελέσετε μεΒηματική εκτέλεση έως ότου εμφανιστεί το σφάλμα. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το εικονίδιο Παρατηρητής για να ελέγξετε το περιεχόμενο των εμπλεκόμενων μεταβλητών.

Εικονίδιο

Σημείο στάσης

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!