Εκτέλεση διαδικασίας

Εκτελεί τη μακροεντολή και την σταματά μετά από την επόμενη διαδικασία.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την εντολή σε συνδυασμό με τον Παρατηρητή για την αντιμετώπιση σφαλμάτων.

Εικονίδιο

Εκτέλεση διαδικασίας

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!