Βηματική εκτέλεση

Εκτελεί τη μακροεντολή και την σταματά ύστερα από την επόμενη εντολή.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την εντολή σε συνδυασμό με τον Παρατηρητή για την αντιμετώπιση σφαλμάτων.

Εικονίδιο

Βηματική εκτέλεση

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!