Διακοπή

Σταματά την τρέχουσα μακροεντολή.

Εικονίδιο

Διακοπή

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!