Εκτέλεση

Εκτελεί την πρώτη μακροεντολή του τρέχοντος αρθρώματος.

Icon

Εκτέλεση

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!