Γεγονότα

Καθορίζει τις αναθέσεις γεγονότος για το επιλεγμένο στοιχείο ελέγχου ή τον διάλογο. Τα διαθέσιμα γεγονότα εξαρτώνται από τον τύπο του επιλεγμένου στοιχείου ελέγχου.

Κατά τη λήψη της εστίασης

Αυτό το γεγονός ενεργοποιείται εάν ένα στοιχείο ελέγχου δεχθεί την εστίαση.

Κατά τη απώλεια της εστίασης

Αυτό το γεγονός ενεργοποιείται εάν ένα στοιχείο ελέγχου χάσει την εστίαση.

Με το πλήκτρο πατημένο

Αυτό το γεγονός ενεργοποιείτε όταν πιέσει ο χρήστης οποιοδήποτε πλήκτρο ενώ το στοιχείο ελέγχου έχει την εστίαση.

Με το πλήκτρο απελευθερωμένο

Αυτό το γεγονός συμβαίνει όταν ελευθερώσει ο χρήστης ένα πλήκτρο ενώ το στοιχείο ελέγχου έχει την εστίαση.

Τροποποιημένο

Αυτό το γεγονός πραγματοποιείται, όταν το στοιχείο ελέγχου χάνει την εστίαση και τα περιεχόμενα του άλλαξαν όταν έχασε την εστίαση.

Το κείμενο τροποποιήθηκε

Αυτό το γεγονός πραγματοποιείται εάν εισάγετε ή τροποποιείτε ένα κείμενο σε έναν πλαίσιο εισαγωγής κειμένου.

Η κατάσταση του στοιχείου τροποποιήθηκε

Αυτό το γεγονός πραγματοποιείται εάν η κατάσταση του πεδίου αλλάξει, παραδείγματος χάριν, από τσεκαρισμένο σε μη-τσεκαρισμένο.

Το ποντίκι εντός

Αυτό το γεγονός πραγματοποιείται στην είσοδο το ποντικιού μέσα στο αντικείμενο ελέγχου.

Κίνηση ποντικιού με πατημένο πλήκτρο

Αυτό το γεγονός πραγματοποιείται όταν μετακινείται το ποντίκι ενώ είναι πατημένο ένα πλήκτρο του πληκτρολογίου.

Το ποντίκι μετακινήθηκε

Αυτό το γεγονός πραγματοποιείται στην κίνηση του ποντικιού πάνω από ένα αντικείμενο ελέγχου.

Με πατημένο το πλήκτρο του ποντικιού

Αυτό το γεγονός πραγματοποιείται όταν πιέζεται το κουμπί του ποντικιού ενώ ο δείκτης του ποντικιού είναι πάνω σε ένα αντικείμενο ελέγχου.

Με απελευθερωμένο το πλήκτρο του ποντικιού

Αυτό το γεγονός πραγματοποιείται όταν α[ελευθερώνεται κουμπί του ποντικιού ενώ ο δείκτης του ποντικιού είναι πάνω σε ένα αντικείμενο ελέγχου.

Το ποντίκι εκτός

Αυτό το γεγονός πραγματοποιείται όταν το ποντίκι φεύγει πάνω σε από ένα αντικείμενο ελέγχου.

Κατά την προσαρμογή

Αυτό το γεγονός πραγματοποιείται κατά την κύλιση μιας γραμμής κύλισης.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!