Ιδιότητες στοιχείων ελέγχου και διαλόγων

Καθορίζει τις ιδιότητες του επιλεγμένου διαλόγου ή του πεδίου ελέγχου. Πρέπει να είστε σε κατάσταση επεξεργασίας για να είστε σε θέση να χρησιμοποιήσετε αυτήν την εντολή.

Εισαγωγή δεδομένων στο παράθυρο διαλόγου ιδιοτήτων

Οι ακόλουθοι συνδυασμοί πλήκτρων ισχύουν στην εισαγωγή στοιχείων σε πεδία πολλαπλών γραμμών ή σε αναδιπλούμενες λίστες του παραθύρου διαλόγου Ιδιότητες:

Κλειδιά

Αποτέλεσμα

Alt+Κάτω βελος

Ανοίγει μία πτυσσόμενη λίστα

Alt+Πάνω βέλος

Κλείνει μία πτυσσόμενη λίστα

Shift+Enter

Εισάγει μία αλλαγή γραμμής σε ένα πεδίο πολλαπλών γραμμών.

(UpArrow)

Πηγαίνει στην προηγούμενη γραμμή.

(DownArrow)

Μετάβαση στην επόμενη γραμμή.

Enter

Εφαρμόζει τις αλλαγές που έγιναν σε έναν πεδίο και τοποθετεί το δρομέα στον επόμενο πεδίο.


Γενικά

Καθορίστε τις ιδιότητες για τον επιλεγμένο έλεγχο ή τον διάλογο. Οι διαθέσιμες ιδιότητες εξαρτώνται από τον επιλεγμένο τύπο ελέγχου. Οι ακόλουθες ιδιότητες επομένως δεν είναι διαθέσιμες για κάθε τύπο ελέγχου.

Γεγονότα

Καθορίζει τις αναθέσεις γεγονότος για το επιλεγμένο στοιχείο ελέγχου ή τον διάλογο. Τα διαθέσιμα γεγονότα εξαρτώνται από τον τύπο του επιλεγμένου στοιχείου ελέγχου.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!