Διαχείριση σημείων στάσης

Διευκρινίζει τις επιλογές για τα σημεία στάσης.

Σημεία στάσης

Εισάγετε τον αριθμό γραμμής για το νέο σημείο στάσης μαι μετά κάντε κλικ στο Δημιουργία.

Ενεργό

Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το τρέχον σημείο στάσης.

Αριθμός διαδρομών

Καθορίστε τον αριθμό βρόχων που εκτελούνται πριν να λάβει χώρα το σημείο διαφυγής.

Δημιουργία

Δημιουργεί ένα σημείο στάσης στον καθορισμένο αριθμό γραμμής.

Διαγραφή

Διαγράφει το επιλεγμένο σημείο στάσης.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!