Παράθυρο στοίβας κλήσεων (Κλήσεις)

Η Στοίβα κλήσεων σας επιτρέπει να ελέγξετε την ακολουθία διαδικασιών και συναρτήσεων κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης ενός προγράμματος. Οι διαδικασίες και οι συναρτήσεις εμφανίζονται από κάτω προς τα επάνω με την πιο πρόσφατη κλήση συνάρτηση ή διαδικασίας στην κορυφή του καταλόγου.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!