Μακροεντολές βάσει συμβάντων εγγράφων

Αυτή η ενότητα περιγράφει πώς να εκχωρήσετε δέσμες ενεργειών σε εφαρμογή, έγγραφο ή συμβάντα φόρμας.

Μπορείτε να εκτελέσετε αυτόματα μια μακροεντολή όταν συμβεί ένα συγκεκριμένο συμβάν λογισμικού εκχωρώντας την επιθυμητή μακροεντολή στο συμβάν. Ο παρακάτω πίνακας δίνει μια επισκόπηση συμβάντων εγγράφου και σε ποιο σημείο μια εκχωρημένη μακροεντολή εκτελείται.

Γεγονός

Μια ορισμένη μακροεντολή εκτελείται...

ρουτίνα

Έναρξη εφαρμογής

…μετά την έναρξη μιας εφαμογής του LibreOffice.

OnStartApp

Κλείσιμο εφαρμογής

... πριν να τερματιστεί το LibreOffice.

OnCloseApp

Δημιουργήθηκε ένα έγγραφο

...Δημιουργήθηκε νέο έγγραφο με Αρχείο - Νέο, ή με το εικονίδιο Νέο. Σημειώστε ότι αυτό το συμβάν εκκινεί επίσης όταν ανοίγει η Basic IDE.

OnCreate

Νέο έγγραφο

...αμέσως μετά τη δημιουργία νέου εγγράφου από την εντολή Αρχείο - Δημιουργία ή με το εικονίδιο Δημιουργία.

OnNew

Ολοκλήρωση φόρτωσης εγγράφου

…πριν το άνοιγμα εγγράφου με Αρχείο - Άνοιγμα, ή με το εικονίδιο Άνοιγμα.

OnLoadFinished

Άνοιγμα εγγράφου

...αμέσως μετά το άνοιγμα ενός εγγράφου με Αρχείο - Άνοιγμα ή με το εικονίδιο Άνοιγμα .

OnLoad

Το έγγραφο πρόκειται να κλείσει

...πριν το κλείσιμο ενός εγγράφου.

OnPrepareUnload

Το έγγραφο έκλεισε

...μετά το κλείσιμο ενός εγγράφου. Σημειώστε ότι το γεγονός "Αποθήκευση εγγράφου" μπορεί επίσης να ενεργοποιηθεί μιας και πριν κλείσει ένα έγγραφο, αποθηκεύεται.

OnUnload

-χωρίς UI-

OnLayoutFinished

Δημιουργήθηκε προβολή

Εμφανίζεται το έγγραφο. Σημειώστε ότι αυτό το συμβάν συμβαίνει επίσης όταν ένα έγγραφο διπλασιάζεται.

OnViewCreated

Η προβολή πρόκειται να κλείσει

Αφαιρείται η διάταξη του εγγράφου.

OnPrepareViewClosing

Έκλεισε η προβολή

Η διάταξη του εγγράφου καθαρίζεται πριν το κλείσιμο του εγγράφου.

OnViewClosed

Ενεργοποίηση εγγράφου

... αμέσως μετά την εμφάνιση ενός εγγράφου στο προσκήνιο.

OnFocus

Απενεργοποίηση εγγράφου

...αμέσως μετά την ελαχιστοποίηση ενός εγγράφου στο παρασκήνιο.

OnUnfocus

Αποθήκευση εγγράφου

...πριν την αποθήκευση ενός εγγράφου με την εντολή Αρχείο - Αποθήκευση, ή από το εικονίδιο Αποθήκευση, υπό την προϋπόθεση ότι έχει καθοριστεί το όνομα του εγγράφου.

OnSaveAs

Το έγγραφο αποθηκεύτηκε

...αμέσως μετά την αποθήκευση εγγράφου από την εντολή Αρχείο - Αποθήκευση ή το εικονίδιο Αποθήκευση, υπό την προϋπόθεση ότι έχει καθοριστεί το όνομα του εγγράφου.

OnSaveDone

Αποτυχία αποθήκευσης του εγγράφου

Το έγγραφο δεν μπόρεσε να αποθηκευτεί.

OnSaveFailed

Αποθήκευση εγγράφου ως

...πριν την αποθήκευση εγγράφου με ένα καθορισμένο όνομα (από την εντολή Αρχείο - Αποθήκευση ως, ή από την εντολή Αρχείο - Αποθήκευση ή το εικονίδιο Αποθήκευση, αν το όνομα του εγγράφου δεν έχει καθοριστεί ακόμα).

OnSaveAs

Το έγγραφο αποθηκεύτηκε ως

...αμέσως μετά την αποθήκευση ενός εγγράφου με ένα καθορισμένο όνομα (από την εντολή Αρχείο - Αποθήκευση ως, ή από την εντολή Αρχείο - Αποθήκευση ή το εικονίδιο Αποθήκευση, αν το όνομα του εγγράφου δεν έχει καθοριστεί ακόμα).

OnSaveAsDone

Η 'αποθήκευση ως' απέτυχε

Αδυναμία αποθήκευσης του εγγράφου.

OnSaveAsFailed

-χωρίς UI-

Όταν η θέση του δίσκου του εγγράφου έχει αλλάξει, για παράδειγμα μετά από μια ενέργεια Αρχείο - Αποθήκευση ως.

OnStorageChanged

Αποθήκευση ή εξαγωγή αντιγράφου εγγράφου

…πριν να αποθηκευτεί ένα έγγραφο με Αρχείο - Αποθήκευση αντιγράφου, Αρχείο - Εξαγωγή, Αρχείο - Εξαγωγή ως PDF, ή τα εικονίδια Αποθήκευση.

OnCopyTo

Δημιουργήθηκε αντίγραφο του εγγράφου

…μετά ένα έγγραφο αποθηκεύεται με Αρχείο - Αποθήκευση αντιγράφου, Αρχείο - Εξαγωγή, Αρχείο - Εξαγωγή ως PDF, ή τα εικονίδια Αποθήκευση.

OnCopyToDone

Η δημιουργία αντιγράφου εγγράφου απέτυχε

Το έγγραφο δεν μπόρεσε να αντιγραφεί ή να εξαχθεί.

OnCopyToFailed

Εκτύπωση εγγράφου

…μετά το κλείσιμο του διαλόγου εκτύπωσης, αλλά πριν την έναρξη της ενεργής διαδικασίας εκτύπωσης. Αυτό το συμβάν συμβαίνει για κάθε έγγραφο που εκτυπώνεται.

OnPrint

-χωρίς UI-

…αφού οι ρυθμίσεις ασφάλειας του εγγράφου έχουν αλλάξει.

OnModeChanged

Η κατάσταση 'Τροποποιημένο' αλλάχτηκε

Η τροποποιημένη κατάσταση ενός εγγράφου έχει αλλαχθεί.

OnModifyChanged

Ο τίτλος του εγγράφου αλλάχτηκε

Όταν ο τίτλος του εγγράφου ενημερώνεται.

OnTitleChanged

Φορτώθηκε υποστοιχείο

…αφού μια φόρμα βάσης δεδομένων έχει ανοιχτεί.

OnSubComponentOpened

Έκλεισε ένα υποστοιχείο

…αφού μια φόρμα βάσης δεδομένων έχει κλείσει.

OnSubComponentClosed

Η εκτύπωση φόρμας επιστολών άρχισε

…πριν την εκτύπωση φόρμας επιστολών χρησιμοποιώντας Αρχείο - Εκτύπωση, ή τα μενού Εργαλεία - Οδηγός συγχώνευσης αλληλογραφίας.

OnMailMerge

Η εκτύπωση των φορμών επιστολών τελείωσε

…μετά την εκτύπωση της φόρμας επιστολών χρησιμοποιώντας Αρχείο - Εκτύπωση, ή τα μενού Εργαλεία - Οδηγός συγχώνευσης αλληλογραφίας.

OnMailMergeFinished

Η εκτύπωση πεδίων φόρμας άρχισε

…πριν την εκτύπωση πεδίων φόρμας.

OnFieldMerge

Η εκτύπωση των πεδίων φόρμας τελείωσε

…μετά την εκτύπωση πεδίων φόρμας.

OnFieldMergeFinished

Αλλαγή καταμέτρησης πλήθους σελίδων

Όταν το πλήθος σελίδων αλλάζει.

OnPageCountChanged


note

Τα περισσότερα συμβάντα σχετίζονται με έγγραφα, εκτός από OnStartApp, OnCloseApp, OnCreate and OnLoadFinished που συμβαίνουν σε επίπεδο εφαρμογής. Τα συμβάντα OnSubComponentOpened, and OnSubComponentClosed ξεκινάνε με φόρμες των βάσεων δεδομένων.


tip

Τα έγγραφα Writer προκαλούν αυτά τα ειδικά συμβάντα: OnLayoutFinished, OnMailMerge, OnMailMergeFinished, OnFieldMerge, OnFieldMergeFinished και OnPageCountChanged.


Αναθεση μακροεντολής σε ένα γεγονός

 1. Επιλέξτε Εργαλεία - Προσαρμογή και κάντε κλικ στην καρτέλα Γεγονότα.

 2. Επιλέξτε εάν θέλετε η ανάθεση να είναι έγκυρη συνολικά ή έγκυρη μόνο στο τρέχον έγγραφο στο πλαίσιο Αποθήκευση σε.

 3. Επιλέξτε το γεγονός από την λίστα Γεγονότα.

 4. Κάντε κλικ στο Μακροεντολή και επιλέξτε τη μακροεντολή που θα ανατεθεί στο επιλεγμένο γεγονός.

 5. Κάντε κλικ στο OK για να ορίσετε την μακροεντολή.

 6. Κάντε κλικ στο OK για να κλείσει το παράθυρο διαλόγου.

Κατάργηση της ανάθεσης μιας μακροεντολής σε ένα συμβάν

 1. Επιλέξτε Εργαλεία - Προσαρμογή και κάντε κλικ στην καρτέλα Γεγονότα.

 2. Επιλέξτε εάν θέλετε να αφαιρέσετε μια καθολική ανάθεση ή μια ανάθεση που ισχύει μόνο στο τρέχον έγγραφο επιλέγοντας την επιλογή στο πλαίσιο Αποθήκευση σε.

 3. Επιλέξτε το γεγονός που περιέχει την ανάθεση που θα διαγραφεί από το πλαίσιο λίστας Γεγονότα.

 4. Κάντε κλικ στο Αφαίρεση.

 5. Κάντε κλικ στο OK για να κλείσει το παράθυρο διαλόγου.

Πέρα από την εκχώρηση μακροεντολών σε συμβάντα, κάποιος μπορεί να παρακολουθήσει τα συμβάντα που προκλήθηκαν σε έγγραφα του LibreOffice.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!