Οργάνωση βιβλιοθηκών και αρθρωμάτων

Περιέκτες βιβλιοθηκών Basic

Οι βιβλιοθήκες Basic του LibreOffice μπορούν να αποθηκευτούν σε τρεις διαφορετικούς περιέκτες:

Για πρόσβαση σε μακροεντολές που είναι αποθηκευμένες σε βιβλιοθήκες στις Μακροεντολές εφαρμογής ή στις Μακροεντολές μου από άλλο περιέκτη, συμπεριλαμβανομένου του περιέκτη εγγράφων, χρησιμοποιήστε το Προσδιοριστικό GlobalScope.

Οργάνωση βιβλιοθηκών

Δημιουργία μιας νέας βιβλιοθήκης

 1. Επιλέξτε Εργαλεία - Μακροεντολές - Οργάνωση μακροεντολών - Basic και πατήστε στο Οργανωτής ή πατήστε στο εικονίδιο Επιλογή λειτουργικής μονάδας στο IDE Basic για να ανοίξετε τον διάλογο Οργανωτής μακροεντολών.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Βιβλιοθήκες.

 3. Επιλέξτε πού θέλετε να επισυνάψετε τη βιβλιοθήκη στον κατάλογο Τοποθεσία. Εάν επιλέξετε Μακροεντολές & Διάλογοι εφαρμογής, η βιβλιοθήκη θα ανήκει στην εφαρμογή LibreOffice και θα είναι διαθέσιμη για όλα τα έγγραφα. Εάν επιλέξετε ένα έγγραφο, η βιβλιοθήκη θα επισυναφθεί σε αυτό το έγγραφο και θα είναι διαθέσιμη μόνο από εκεί.

 4. Κάντε κλικ στο Δημιουργία και δώστε ένα όνομα για να δημιουργήσετε μια νέα βιβλιοθήκη.

Εισαγωγή βιβλιοθήκης

 1. Επιλέξτε Εργαλεία - Μακροεντολές - Οργάνωση μακροεντολών - Basic και πατήστε στο Οργανωτής, ή πατήστε στο εικονίδιο Επιλογή λειτουργικής μονάδας στο IDE Basic για να ανοίξετε τον διάλογο Οργανωτής μακροεντολών.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Βιβλιοθήκες.

 3. Επιλέξτε πού θέλετε να εισαγάγετε τη βιβλιοθήκη στον κατάλογο Τοποθεσία. Εάν επιλέξετε Μακροεντολές & Διάλογοι εφαρμογής, η βιβλιοθήκη θα ανήκει στην εφαρμογή του LibreOffice και θα είναι διαθέσιμη για όλα τα έγγραφα. Εάν επιλέξετε ένα έγγραφο, η βιβλιοθήκη θα εισαχθεί σε αυτό το έγγραφο και θα είναι διαθέσιμη μόνο από εκεί.

 4. Πατήστε στο Εισαγωγή... και επιλέξτε μια εξωτερική βιβλιοθήκη για εισαγωγή.

 5. Επιλέξτε όλες τις βιβλιοθήκες για εισαγωγή στον διάλογο Εισαγωγή βιβλιοθηκών. Ο διάλογος εμφανίζει όλες τις βιβλιοθήκες που περιλαμβάνονται στο επιλεγμένο αρχείο.

 6. Εάν θέλετε να εισάγετε τη βιβλιοθήκη μόνο ως παραπομπή, ενεργοποιήστε το πλαίσιο Εισαγωγή ως παραπομπή (μόνο για ανάγνωση). Οι βιβλιοθήκες μόνο για ανάγνωση είναι πλήρως λειτουργικές αλλά δεν μπορούν να τροποποιηθούν από το Basic IDE.

 7. Ενεργοποιήστε το πλαίσιο Αντικατάσταση υπαρχουσών βιβλιοθηκών εάν θέλετε οι υπάρχουσες βιβλιοθήκες με το ίδιο όνομα να αντικατασταθούν.

 8. Πατήστε στο Εντάξει για να εισάγετε την βιβλιοθήκη.

Εξαγωγή βιβλιοθήκης

 1. Επιλέξτε Εργαλεία - Μακροεντολές - Οργάνωση μακροεντολών - Basic και πατήστε στο Οργανωτής ή πατήστε στο εικονίδιο Επιλογή λειτουργικής μονάδας στο IDE Basic για να ανοίξετε τον διάλογο Οργανωτής μακροεντολών.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Βιβλιοθήκες.

 3. Στη λίστα Τοποθεσία ορίστε πού είναι αποθηκευμένη η βιβλιοθήκη σας. Επιλέξτε τη βιβλιοθήκη που θέλετε να εξάγετε. Σημειώστε ότι δεν μπορείτε να εξάγετε την Τυπική βιβλιοθήκη.

 4. Πατήστε Εξαγωγή...

 5. Επιλέξτε εάν θέλετε να εξαγάγετε τη βιβλιοθήκη ως επέκταση ή ως βιβλιοθήκη BASIC.

 6. Πατήστε στο Εντάξει.

 7. Επιλέξτε πού θέλετε να εξαχθεί η βιβλιοθήκη σας.

 8. Πατήστε στο Αποθήκευση για να εξάγετε την βιβλιοθήκη.

Διαγραφή μιας βιβλιοθήκης

 1. Επιλέξτε Εργαλεία - Μακροεντολές - Οργάνωση μακροεντολών - Basic και πατήστε στο Οργανωτής ή πατήστε στο εικονίδιο Επιλογή λειτουργικής μονάδας στο IDE Basic για να ανοίξετε τον διάλογο Οργανωτής μακροεντολών.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Βιβλιοθήκες.

 3. Επιλέξτε τη βιβλιοθήκη που θα διαγραφεί από τον κατάλογο.

 4. Κάντε κλικ στο Διαγραφή.

Οργάνωση αρθρωμάτων και διαλόγων

Δημιουργία ενός νέου αρθρώματος ή ενός παραθύρου διαλόγου

 1. Επιλέξτε Εργαλεία - Μακροεντολές - Οργάνωση μακροεντολών - Basic και πατήστε στο Οργανωτής ή πατήστε στο εικονίδιο Επιλογή λειτουργικής μονάδας στο IDE Basic για να ανοίξετε τον διάλογο Οργανωτής μακροεντολών.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρθρώματα ή στην καρτέλα Διάλογοι.

 3. Επιλέξτε τη βιβλιοθήκη στην οποία θα εισαχθεί το άρθρωμα και κάντε κλικ στο Δημιουργία.

 4. Εισάγετε ένα όνομα για το άρθρωμα ή το διάλογο και κάντε κλικ στο OK.

Μετονομασία ενός αρθρώματος ή ενός παραθύρου διαλόγου

 1. Επιλέξτε Εργαλεία - Μακροεντολές - Οργάνωση μακροεντολών - Basic και πατήστε στο Οργανωτής ή πατήστε στο εικονίδιο Επιλογή λειτουργικής μονάδας στο IDE Basic για να ανοίξετε τον διάλογο Οργανωτής μακροεντολών.

 2. Κάντε κλικ στο άρθρωμα που θέλετε να μετονομάσετε και εισάγετε το νέο όνομα.

  Στο Basic IDE, κάντε δεξί κλικ στο όνομα του αρθρώματος ή του διαλόγου στις καρτέλες στο κάτω μέρος της οθόνης, επιλέξτε Μετονομασία και πληκτρολογήστε το νέο όνομα.

 3. Πατήστε το πλήκτρο Enter για να επιβεβαιώσετε τις αλλαγές σας.

Διαγραφή ενός αρθρώματος ή ενός παραθύρου διαλόγου

 1. Επιλέξτε Εργαλεία - Μακροεντολές - Οργάνωση μακροεντολών - Basic και πατήστε στο Οργανωτής ή πατήστε στο εικονίδιο Επιλογή λειτουργικής μονάδας στο IDE Basic για να ανοίξετε τον διάλογο Οργανωτής μακροεντολών.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρθρώματα ή στην καρτέλα Διάλογοι.

 3. Επιλέξτε το άρθρωμα ή τον διάλογο που θα διαγραφεί από την λίστα. Κάντε κλικ δύο φορές σε μια καταχώριση της λίστας για να αποκαλύψετε δευτερεύουσες καταχωρίσεις αν αυτό είναι απαραίτητο.

 4. Κάντε κλικ στο Διαγραφή.

warning

Η διαγραφή ενός αρθρώματος διαγράφει μόνιμα όλες τις υπάρχουσες διαδικασίες και συναρτήσεις σε αυτό το άρθρωμα.


Οργάνωση έργων μεταξύ εγγράφων ή προτύπων

Μετακίνηση ή αντιγραφή λειτουργικών μονάδων, παραθύρων διαλόγου ή βιβλιοθηκών μεταξύ εγγράφων, προτύπων και της εφαρμογής.

 1. Πρώτα, ανοίξτε όλα τα έγγραφα ή τα πρότυπα μεταξύ των οποίων θέλετε να μετακινήσετε ή να αντιγράψετε τα αρθρώματα ή τα παράθυρα διαλόγου.

 2. Επιλέξτε Εργαλεία - Μακροεντολές - Οργάνωση μακροεντολών - Basic και πατήστε στο Οργανωτής ή πατήστε στο εικονίδιο Επιλογή λειτουργικής μονάδας στο IDE Basic για να ανοίξετε τον διάλογο Οργανωτής μακροεντολών.

 3. Για να μετακινήσετε ένα άρθρωμα ή ένα διάλογο σε ένα άλλο έγγραφο, κάντε κλικ στο αντίστοιχο αντικείμενο και μεταφέρετε το στην επιθυμητή τοποθεσία. Μια οριζόντια γραμμή επισημαίνει την θέση προορισμού του τρέχοντος αντικειμένου κατά την μεταφορά του. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο κατά την μεταγορά για να αντιγράψετε το αντικείμενο αντί να το μετακινήσετε.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!