Ο επεξεργαστής Basic

Ο επεξεργαστής της Basic σας παρέχει τις βασικές λειτουργίες επεξεργασίας κειμένου. Υποστηρίζει τις λειτουργίες του μενού Επεξεργασία (Αποκοπή,Διαγραφή, Επικόλληση), την δυνατότητα επιλογής κειμένου με το πλήκτρο Shift, και λειτουργίες τοποθέτησης δρομέα (π.χ., μετακίνηση από λέξη σε λέξη με το πλήκτρο και τα πλήκτρα βέλους).

Οι μεγάλες γραμμές μπορούν να χωριστούν σε αρκετά μέρη με την παρεμβολή ενός διαστήματος και τον χαρακτήρα υπογράμμισης _ σαν τους τελευταίους δύο χαρακτήρες της γραμμής. Αυτό συνδέει τη γραμμή με την επόμενη γραμμή σε μια ενιαία λογική γραμμή. (Εάν το "Option Compatible" χρησιμοποιείται στο ίδιο άρθρωμα Basic, το χαρακτηριστικό γνώρισμα συνέχειας γραμμών ισχύει επίσης και για τις γραμμές σχολίων.)

Εάν πατήσετε το εικονίδιο Εκτέλεση BASIC στην γραμμή εργαλείων μακροεντολές, γίνετε έναρξη της εκτέλεσης του προγράμματος από την πρώτη γραμμή του επεξεργαστή Basic. Το πρόγραμμα εκτελεί την πρώτη υπορουτίνα ή συνάρτηση και έπειτα τερματίζεται η εκτέλεση του προγράμματος. Η "Sub Main" δεν έχει προτεραιότητα στην εκτέλεση του προγράμματος.

tip

Εισάγετε τον κώδικα Basic ανάμεσα στις γραμμές Sub Main και End Sub που βλέπετε αρχικά όταν ανοίγετε το IDE. Εναλλακτικά, διαγράψτε όλες τις γραμμές και εισάγετε έπειτα τον Basic κώδικα σας.


Περιήγηση σε ένα έργο

Η λίστα βιβλιοθήκης

Επιλέξτε μια βιβλιοθήκη από την λίστα Βιβλιοθήκη στα αριστερά της γραμμής εργαλείων για να φορτώσει τη βιβλιοθήκη στο παράθυρο επεξεργασίας. Το πρώτο άρθρωμα της επιλεγμένης βιβλιοθήκης θα εμφανιστεί στον επεξεργαστή.

Ο κατάλογος αντικειμένων

Κάντε κλικ στο εικονίδιο Κατάλογος αντικειμένων Εικονίδιο στη γραμμή εργαλείων μακροεντολών για να εμφανιστεί ο κατάλογος αντικειμένων.

Το παράθυρο διαλόγου παρουσιάζει έναν κατάλογο όλων των υπαρχόντων αντικειμένων με ιεραρχική δομή. Κάνοντας διπλό κλικ μια εισαγωγή στον κατάλογο, ανοίγει τα κατώτερα από αυτό αντικείμενά του.

Για να εμφανίσετε μια συγκεκριμένη ενότητα στον επεξεργαστή ή για να τοποθετήσετε τον δρομέα σε μια επιλεγμένη SUB ή FUNCTION, διπλοπατήστε στην αντίστοιχη καταχώριση.

Αποθήκευση και φόρτωση πηγαίου κώδικα της Basic

Μπορείτε να αποθηκεύετε τον κώδικα Basic σε αρχείο κειμένου για την αποθήκευση και την εισαγωγή σε άλλα συστήματα προγραμματισμού.

warning

Δεν μπορείτε να αποθηκεύετε διαλόγους της Basic σε αρχείο κειμένου.


Αποθήκευση πηγαίου κώδικα σε ένα αρχείο κειμένων

  1. Επιλέξτε το άρθρωμα που θέλετε να εξαγάγετε ως κείμενο από τον κατάλογο αντικειμένων.

  2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο Αποθήκευση BASIC στην γραμμή εργαλείων μακροεντολές.

  3. Επιλέξτε ένα όνομα αρχείων και κάντε κλικ στο OK για να αποθηκεύσετε το αρχείο.

Φόρτωση πηγαίου κώδικα από ένα αρχείο κειμένων

  1. Επιλέξτε το άρθρωμα όπου θέλετε να εισαγάγετε τον πηγαίο κώδικα από τον κατάλογο αντικειμένου.

  2. Τοποθετήστε το δρομέα στο σημείο όπου θέλετε να εισαγάγετε τον κώδικα προγράμματος.

  3. Πατήστε στο εικονίδιο Εισαγωγή κειμένου κώδικα στη γραμμή εργαλείων Μακροεντολές.

  4. Επιλέξτε το αρχείο κειμένου που περιέχει τον πηγαίο κώδικα και κάντε κλικ στο OK.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!