Επισκόπηση IDE

Η Γραμμή εργαλείων μακροεντολών στο IDE παρέχει διάφορα εικονίδια για την επεξεργασία και τον έλεγχο προγραμμάτων.

Στο Παράθυρο επεξεργασίας, ακριβώς κάτω από την γραμμή εργαλείων μακροεντολών, μπορείτε να επεξεργαστείτε τον κώδικα του προγράμματος Basic. Η στήλη στην αριστερή πλευρά χρησιμοποιείται για να θέσει τα σημεία παύσης στον κώδικα του προγράμματος.

Το Παράθυρο παρατήρησης (παρατηρητής) βρίσκεται κάτω από το παράθυρο επεξεργασίας στα αριστερά, και εμφανίζει το περιεχόμενο των μεταβλητών ή των πινάκων κατά τη διάρκεια μιας διαδικασίας ενιαίων βημάτων.

Το παράθυροΚλήσεις στα δεξιά παρέχει πληροφορίες για το σωρό κλήσης των SUB και των FUNCTION όταν ένα πρόγραμμα εκτελείται.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!