Χρησιμοποιώντας τους καταλόγους αντικειμένων

Ο κατάλογος αντικειμένων παρέχει μια επισκόπηση όλων των αρθρωμάτων και των διαλόγων που έχετε δημιουργήσει μέσα στο LibreOffice.

Κάντε κλικ στο εικονίδιο Κατάλογος αντικειμένων Εικονίδιο στη γραμμή εργαλείων μακροεντολών για να εμφανιστεί ο κατάλογος αντικειμένων.

Το παράθυρο διαλόγου παρουσιάζει έναν κατάλογο όλων των υπαρχόντων αντικειμένων με ιεραρχική δομή. Κάνοντας διπλό κλικ μια εισαγωγή στον κατάλογο, ανοίγει τα κατώτερα από αυτό αντικείμενά του.

Για να εμφανίσετε μια συγκεκριμένη ενότητα στον επεξεργαστή ή για να τοποθετήσετε τον δρομέα σε μια επιλεγμένη SUB ή FUNCTION, διπλοπατήστε στην αντίστοιχη καταχώριση.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!