Προσθήκη βιβλιοθηκών

Εντοπίστε την LibreOffice Basic βιβλιοθήκη που επιθυμείτε να προσθέσετε στον τρέχοντα κατάλογο και πατήστε στο Άνοιγμα.

Όνομα αρχείου:

Εισάγετε ένα όνομα ή τη διαδρομή της βιβλιοθήκης που επιθυμείτε να προσθέσετε. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε μια βιβλιοθήκη από την λίστα.

Επιλογές

Εισαγωγή ως παραπομπή (μόνο για ανάγνωση)

Προσθέτει την επιλεγμένη βιβλιοθήκη σαν αρχείο μόνο για ανάγνωση. Η βιβλιοθήκη επαναφορτώνεται κάθε φορά που κάνετε εκκίνηση του LibreOffice.

Αντικατάσταση υπαρχουσών βιβλιοθηκών

Αντικαθιστά μια βιβλιοθήκη που έχει το ίδιο όνομα με την τρέχουσα βιβλιοθήκη.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!