Αλλαγή κωδικού πρόσβασης

Προστατεύει την επιλεγμένη βιβλιοθήκη με ένα κωδικό πρόσβασης. Μπορείτε να εισάγετε ένα νέο κωδικό ή να αλλάξετε τον τρέχοντα.

Παλιός κωδικός πρόσβασης

Κωδικός πρόσβασης

Εισάγετε τον τρέχοντα κωδικό πρόσβασης για την επιλεγμένη βιβλιοθήκη.

Νέος κωδικός πρόσβασης

Κωδικός πρόσβασης

Εισάγετε ένα νέο κωδικό πρόσβασης για την επιλεγμένη βιβλιοθήκη.

Επιβεβαίωση

Επαναλάβετε τον νέο κωδικό για την επιλεγμένη βιβλιοθήκη.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!