Βοήθεια δεσμών ενεργειών Python του LibreOffice

Το LibreOffice παρέχει μια διασύνδεση προγράμματος εφαρμογής (API) που επιτρέπει τον έλεγχο των συστατικών του LibreOffice με διαφορετικές γλώσσες προγραμματισμού με τη χρήση της εργαλειοθήκης ανάπτυξης λογισμικού (SDK) του LibreOffice. Για περισσότερες πληροφορίες για το LibreOffice API και την εργαλειοθήκη ανάπτυξης λογισμικού, επισκεφθείτε https://api.libreoffice.org

Αυτή η βοηθητική ενότητα εξηγεί τις πιο συνηθισμένες συναρτήσεις δεσμών ενεργειών του Python για το LibreOffice. Για περισσότερο αναλυτικές πληροφορίες παρακαλούμε πηγαίνετε στο Σχεδίαση & ανάπτυξη εφαρμογών Python στο Wiki.

Εργασία με σενάρια Python στο LibreOffice

Μπορείτε να εκτελέσετε σενάρια Python επιλέγοντας Εργαλεία – Μακροεντολές – Εκτέλεση μακροεντολής. Η επεξεργασία σεναρίων μπορεί να γίνει με τον αγαπημένο σας επεξεργαστή κειμένου. Τα σενάρια Python παρουσιάζονται σε διάφορες θέσεις με λεπτομέρειες παρακάτω. Μπορείτε να δείτε τα παραδείγματα προγραμματισμού για μακροεντολές που δείχνουν πώς να εκτελέσετε αλληλεπιδραστική κονσόλα Python από το LibreOffice .

Εφαρμογή δεσμών ενεργειών στο LibreOffice

Ρύθμιση ολοκληρωμένου περιβάλλοντος ανάπτυξης (IDE) για Python

Οργάνωση και θέση σεναρίων Python

Εκτέλεση διαδραστικής κονσόλας Python

Προγραμματισμός με σενάρια Python

παραδείγματα προγραμματισμού Python

Κλήση μακροεντολών Basic από Python

Δημιουργία σεναρίων Python με ScriptForge

LibreOffice Python Modules

msgbox module

scriptforge module

uno module

Βοήθεια σχετικά με τη βοήθεια

ΟΙ αναφορές βοήθειας των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων του προγράμματος σε ένα σύστημα που ορίζεται στις προεπιλογές. Περιγραφές χρωμάτων, ενέργειες ποντικιού, ή άλλα διαμορφώσιμα στοιχεία μπορεί να είναι διαφορετικά για το πρόγραμμά σας και το σύστημα.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!