Μετάφραση των πεδίων ελέγχου στον επεξεργαστή διαλόγου

Η γραμμή εργαλείων γλώσσας στον επεξεργαστή διαλόγου του BASIC IDE εμφανίζει στοιχεία ελέγχου για την ενεργοποίηση και διαχείριση τοπικοποιήσιμων διαλόγων.

Εξ ορισμού, κάθε διάλογος που δημιουργείτε περιέχει μόνο πόρους χαρακτήρων μιας γλώσσας. Μπορεί να θελήσετε να δημιουργήσετε διαλόγους που εμφανίζουν αυτόματα τοπικοποιημένους χαρακτήρες σύμφωνα με τις ρυθμίσεις γλώσσας του χρήστη.

Για να ενεργοποιήσετε τοπικοποιήσιμους διαλόγους

 1. Στο επεξεργαστή διαλόγου του Basic IDE, ανοίξτε την γραμμή εργαλείων Γλώσσα επιλέγοντας Προβολή - Γραμμές εργαλείων - Γλώσσα.

  Εάν η τρέχουσα βιβλιοθήκη περιέχει ήδη κάποιον τοπικοποιήσιμο διάλογο, τότε εμφανίζεται αυτόματα η γραμμή εργαλείων γλώσσας.

 2. Πατήστε στο εικονίδιο Διαχείριση γλωσσώνεικονίδιο διαχείρισης γλώσσας στη γραμμή εργαλείων γλώσσας ή στη γραμμή της εργαλειοθήκης.

  Βλέπετε τον διάλογο διαχείρισης γλώσσας της διεπαφής χρήστη. Ο διάλογος διαχειρίζεται γλώσσες της τρέχουσας βιβλιοθήκης. Το όνομα της τρέχουσας βιβλιοθήκης εμφανίζεται στη γραμμή τίτλου.

 3. Στον διάλογο πατήστε Προσθήκη για να προσθέσετε μια καταχώριση γλώσσας.

  Αυτό το βήμα ενεργοποιεί τη δυνατότητα όλων των νέων διαλόγων να περιέχουν τους πόρους των τοπικοποιήσιμων χαρακτήρων.

 4. Την πρώτη φορά που θα πατάτε στην Προσθήκη, θα δείτε τον διάλογο Ορισμός προεπιλεγμένης γλώσσας διεπαφής χρήστη. Τις επόμενες φορές που θα πατήσετε την Προσθήκη, αυτός ο διάλογος θα έχει το όνομα Προσθήκη γλώσσας διεπαφής χρήστη.

  Μπορείτε επίσης να αλλάξετε την προεπιλεγμένη γλώσσα στον διάλογο διαχείρισης γλώσσας διεπαφής χρήστη.

 5. Επιλέξτε μία γλώσσα.

  Αυτό προσθέτει πόρους χαρακτήρων έτσι ώστε να περιέχονται οι μεταφρασμένες εκδόσεις όλων των χαρακτήρων στις ιδιότητες διαλόγου . Το σύνολο των χαρακτήρων διαλόγου της προεπιλεγμένης γλώσσας αντιγράφεται στο νέο σύνολο χαρακτήρων. Αργότερα, μπορείτε να μεταβείτε στη νέα γλώσσα και έπειτα να μεταφράσετε τους χαρακτήρες.

 6. Κλείστε τον διάλογο ή προσθέστε πρόσθετες γλώσσες.

Για να επεξεργαστείτε τοπικοποιημένα πεδία ελέγχου στον διάλογο σας

Μόλις προσθέσετε τους πόρους για τους τοπικοποιήσιμους χαρακτήρες στους διαλόγους σας, μπορείτε να επιλέξετε την τρέχουσα γλώσσα από το πλαίσιο λίστας Τρέχουσα γλώσσα της γραμμής εργαλείων Γλώσσα.

 1. Μεταβάλετε το πλαίσιο καταλόγου Τρέχουσα γλώσσα έτσι ώστε να εμφανίζει την προεπιλεγμένη γλώσσα.

 2. Εισάγετε οποιονδήποτε αριθμό πεδίων ελέγχου στον διάλογό σας και όλους τους χαρακτήρες που επιθυμείτε.

 3. Επιλέξτε κάποια άλλη γλώσσα από το πλαίσιο καταλόγου Τρέχουσα γλώσσα.

 4. Χρησιμοποιώντας τους διαλόγους ιδιότητας των ελέγχων , επεξεργαστείτε όλους τους χαρακτήρες για την άλλη γλώσσα.

 5. Επαναλάβετε το ίδιο για όλες τις γλώσσες που προσθέσατε.

Ο χρήστης του διαλόγου σας θα βλέπει τους χαρακτήρες της γλώσσας διεπαφής χρήστη της έκδοσης του χρήστη του LibreOffice, εάν δώσατε τους χαρακτήρες αυτής της γλώσσας.

Εάν δεν ταιριάζει καμιά γλώσσα με την έκδοση του χρήστη, τότε ο χρήστης θα βλέπει τους χαρακτήρες στην προεπιλεγμένη γλώσσα.

Εάν ο χρήστης έχει μια παλαιότερη έκδοση του LibreOffice που δεν αναγνωρίζει πόρους τοπικοποιήσιμων χαρακτήρων των διαλόγων Basic, τότε ο χρήστης θα δει τους χαρακτήρες στην προεπιλεγμένη γλώσσα.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!