Δημιουργία ελέγχων στον επεξεργαστή διαλόγου

Χρησιμοποιήστε τα εργαλεία στην Εργαλειοθήκητου επεξεργαστή διαλόγου της BASIC για να προσθέσετε ελέγχους στον διάλογό σας.

  1. Για να ανοίξετε την Εργαλειοθήκη, πατήστε στο βέλος δίπλα στο εικονίδιο Εισαγωγή στοιχείων ελέγχου στη γραμμή εργαλείων Μακροεντολή.

  2. Πατήστε σε κάποιο εργαλείο της γραμμής εργαλείων, παραδείγματος χάρη, στο Κουμπί.

  3. Στον διάλογο, μεταφέρετε το κουμπί μέχρι το μέγεθος που επιθυμείτε.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!