Δημιουργία διαλόγου Basic

  1. Επιλέξτε Εργαλεία - Μακροεντολές - Οργάνωση διαλόγων και κατόπιν πατήστε Δημιουργία.

  2. Εισάγετε όνομα διαλόγου και πατήστε Εντάξει. Για μεταγενέστερη μετονομασία, δεξιοπατήστε το όνομα στην καρτέλα και επιλέξτε Μετονομασία.

  3. Πατήστε στο Επεξεργασία. Ανοίγει ο επεξεργαστής διαλόγου του Basic και περιέχει έναν κενό διάλογο.

  4. Εάν δεν βλέπετε τη γραμμή Εργαλειοθήκη, πατήστε στο βέλος δίπλα στο εικονίδιο Εισαγωγή στοιχείων ελέγχου για να ανοίξει η γραμμή Εργαλειοθήκη.

  5. Για δημιουργία πεδίου ελέγχου, πατήστε σε κάποιο εργαλείο και έπειτα μεταφέρετε το στον διάλογο.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!