Αλλαγή των ιδιοτήτων των πεδίων ελέγχου στον επεξεργαστή διαλόγου

Μπορείτε να ορίσετε τις ιδιότητες των πεδίων ελέγχου που προσθέσατε σε κάποιο διάλογο. Για παράδειγμα, μπορείτε να αλλάξετε το χρώμα, το όνομα και το μέγεθος κάποιου κουμπιού που προσθέσατε. Μπορείτε να μεταβάλετε τις περισσότερες ιδιότητες των πεδίων ελέγχου κατά τη δημιουργία ή την επεξεργασία του διαλόγου. Ωστόσο, κάποιες ιδιότητες μπορείτε να τις μεταβάλετε μόνο κατά τον χρόνο εκτέλεσης.

Για να μεταβάλετε τις ιδιότητες των πεδίων ελέγχου στην κατάσταση σχεδίασης, δεξιοπατήστε στο πεδίο ελέγχου, και κατόπιν επιλέξτε Ιδιότητες.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!