Παραδείγματα προγραμματισμού Basic

Δημιουργία χειριστή διαλόγου

Δημιουργία ακροατών συμβάντος

Λήψη πληροφοριών συνόδου

Ταυτοποίηση λειτουργικού συστήματος

Ακρόαση συμβάντων εγγράφου

Άνοιγμα διαλόγου με Basic

Παραδείγματα προγραμματισμού στοιχείων ελέγχου στον επεξεργαστή διαλόγου

Κλήση Python Scripts από Basic

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!