ཆ་མཉམ་དུས་མཐུན་བཟོ་

ད་ལྟོའི་ཡིག་ཆའི་ནང་ལུ་ འབྲལ་ལམ་དང་ ས་སྒོ་ ཟུར་ཐོ་ ནང་དོན་ཚུ་གི་ཐིག་ཁྲམ་དེ་ལས་ ཤོག་ལེབ་རྩ་སྒྲིག་འབད་ནི་ཚུ་ཆ་མཉམ་དུས་མཐུན་བཟོཝ་ཨིན།

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

ལག་ཆས་ཚུ་ གདམ་ཁ་རྐྱབས་ - དུས་མཐུན་བཟོ་ - ཆ་མཉམ་དུས་མཐུན་བཟོ་


Please support us!