ཧེ་མའི་འཛོལ་བ་

འོད་རྟགས་འདི་ཧེ་མའི་འཛོལ་བ་(གཡོན་ལུ་སྤོ་ཐོག་)ལུ་སྤོ་བཤུད་འབདཝ་ཨིན།

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

གདམ་ ཞུན་དག་འབད་ - ཧེ་མའི་འཛོལ་བ་

སོར་ལྡེ་+ཨེཕ་༣


Please support us!