Głowowa a nogowa smužka

Toś ten pódmeni pśikaze za pśidawanje a wótwónoźowanje głowowych a nogowych smužkow boka wopśimujo.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Zasajźiś – Głowowa a nogowa smužka.


Header

Adds or removes a header from the page style that you select in the submenu. The header is added to all of the pages that use the same page style. In a new document, only the "Default" page style is listed. Other page styles are added to the list after you apply them in the document.

Footer

Adds or removes a footer from the page style that you select in the submenu. The footer is added to all of the pages that use the same page style. In a new document, only the "Default" page style is listed. Other page styles are added to the list after you apply them in the document.

Pšosym pódprějśo nas!