Nožka a kóńcna nožka

Meni pśikaze za zasajźowanje nožki abo kóńcneje nožki z pśidatneju wužywaŕskeju akciju abo bźez pśidatneje wužywaŕskeje akcije wopśimujo.

Nožka

Nožku na aktualnej kursorowej poziciji bźez dopšašanja zasajźiś.

Kóńcna nožka

Kóńcnu nožku na aktualnej kursorowej poziciji bźez dopšašanja zasajźiś.

Nožka abo kóńcna nožka

Inserts a footnote or an endnote in the document. The anchor for the note is inserted at the current cursor position. You can choose between automatic numbering or a custom symbol.

Pšosym pódprějśo nas!