Formulu wobźěłaś

Wócynja rědku Formula, aby wy woblicenja napórał a je do tekstowego dokumenta zasajźił.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Tabela – Formulu wobźěłaś.

Z kontekstowego menija:

Wubjeŕśo Formulu wobźěłaś.

Z pówjercha z rejtarikami:

Wubjeŕśo Tabela – Formulu wobźěłaś.

Ze symbolowych rědkow:

Symbol za Formulu wobźěłaś

Formulu wobźěłaś

Z tastatury:

F2

Z bocnice:

Klikniśo we wobceŕku Howacne wobceŕka Tabela w bocnicy Kakosći na Formulu wobźěłaś.


Celowy póśeg

Pokazujo poziciju celowego kursora w tabeli.

Formula

Wócynja pódmeni, z kótaregož móžośo formulu do tabeloweje cele zasajźiś. Stajśo kursor do cele w tabeli abo na poziciji w dokumenśe, źož se ma wuslědk zjawiś. Klikniśo na symbol Formula a wubjeŕśo póžedanu formulu z pódmenija.

Symbol za Formula w symbolowej rědce Tabela

Formula

Pśetergnuś

Lašujo wopśimjeśe zapódawańskeje smužki a zacynja formulowu rědku.

Symbol za Pśetergnuś

Pśetergnuś

Nałožyś

Pśenosujo wopśimjeśe zapódawańskeje smužki do wašogo dokumenta a zacynja formulowu rědku. Wopśimjeśe zapódawańskeje smužki se na poziciji kursora w dokumenśe zasajźujo.

Symbol za Nałožyś

Nałožyś

Formulowy wobceŕk

Zmóžnja wam, formulu napóraś, gaž ju direktnje do zapódawańskeje smužki zapódawaśo abo na symbol Formula klikaśo, aby formule w pódmeniju pokazał.

Formulowy wobceŕk z formulu

Formulowy wobceŕk

Pšosym pódprějśo nas!