Symbolowa rědka Naliceńske znamuška a numerěrowanje

Symbolowa rědka Naliceńske znamuška a numerěrowanje funkcije wopśimujo, kótarež strukturu lisćinowych wótstawkow a jich pórěd a lisćinowu rowninu změnjaju.

nižej zastopnjowaś

Pśesuwa lisćinowy wótstawk tam, źož kursor jo, abo wubrane lisćinowe wótstawki wó jadnu lisćinowu rowninu dołoj.

Symbol za Nižej zastopnjowaś

wušej zastopnjowaś

Pśesuwa lisćinowy wótstawk tam, źož kursor jo, abo wubrane lisćinowe wótstawki wó jadnu lisćinowu rowninu górjej.

Symbol za Wušej zastopnjowaś

Rowninu rozrědowanja z póddypkami nižej zastopnjowaś

Zastopnjujo lisćinu lisćinowego wótstawka nižej, źož kursor jo a jeje póddypki k pśiducej lisćinowej rowninje.

Symbol za Rowninu rozrědowanja z póddypkami nižej zastopnjowaś

Rozrědowańsku rowninu z póddypkami nižej zastopnjowaś

Rowninu rozrědowanja z póddypkami wušej zastopnjowaś

Zastopnjujo lisćinowu rowninu lisćinowego wótstawka wušej, źož kursor jo a jeje póddypki k pśiducej lisćinowej rowninje.

Symbol za Rozrědowańsku rowninu z póddypkami wušej zastopnjowaś

Rozrědowańsku rowninu z póddypkami wušej zastopnjowaś

Pśesuwa wótstawk, w kótaremž kursor jo, abo wubrane wótstawki, za pśiducy wótstawk.

Symbol za Dołoj pśesunuś

Pśesuwa wótstawk, w kótaremž kursor jo, abo wubrane wótstawki, pśed pjerwjejšny wótstawk.

Symbol za Górjej pśesunuś

Zapisk z póddypkami dołoj pśesunuś

Pśesuwa lisćinowy wótstawk, źož kursor jo, a jogo póddypki za slědujucy lisćinowy wótstawk ze samskeju lisćinoweju rowninu.

Symbol za Zapisk z póddypkami dołoj pśesunuś

Zapisk z póddypkami dołoj pśesunuś

Zapisk z póddypkami górjej pśesunuś

Pśesuwa lisćinowy wótstawk, źož kursor jo, a jogo póddypki pśed pjerwjejšny lisćinowy wótstawk ze samskeju lisćinoweju rowninu.

Symbol za Zapisk z póddypkami górjej pśesunuś

Zapisk z póddypkami górjej pśesunuś

Njenumerěrowany zapisk zasajźiś

Zasajźujo wótstawk bźez numerěrowanja. Eksistěrujuce numerěrowanje so njewobwliwujo.

Symbol za Njenumerěrowany zapisk zasajźiś

Njenumerěrowany zapisk zasajźiś

Numerěrowanje znowego zachopiś

Zachopina lisćinowe numerěrowanje znowego. Toś ten pśikaz jo jano aktiwny, gaž kursor jo w lisćinje.

Symbol za Numerěrowanje nowo zachopiś

Numerěrowanje znowego zachopiś

Lisćinje pśidaś

Pśidajśo wubrane wótstawki, lěc ako lisćinowy zapisk abo nic, ako źěl lisćiny.

Symbol za Lisćinje pśidaś

Lisćinje pśidaś

Bullets and Numbering

Adds numbering or bullets to the current paragraph or to selected paragraphs, and lets you edit format of the numbering or bullets.

Symbol za dialog Naliceńske znamuška a numerěrowanje

Naliceńske znamuška a numerěrowanje

Standardne naliceńske znamuškoStandardne numerěrowanje

Klikniśo dłujko a wubjeŕśo Pśiměriś….

Pšosym pódprějśo nas!