Symbolowa rědka Serijowy list

Symbolowa rědka Serijowy list pśikaze za kóńcne kšace procesa serijowego lista wopśimujo.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Wubjeŕśo Naglěd – Symbolowe rědki a tam Serijowy list.


Mail Merge Wizard

Starts the Mail Merge Wizard to create form letters or send email messages to many recipients.

(Licba dostawarjow)

Zapódajśo numer datoweje sajźby dostawarja, aby pśeglěd dokument serijowego lista za dostawarja pokazał.

Wužywajśo pśeglědowańske tłocaški, aby adresowe datowe sajźby pśepytał.

Dostawarja wuzamknuś

Wuzamkujo aktualnego dostawarja z toś togo serijowego lista.

Jadnotliwe dokumenty wobźěłaś

Napórajo jadnučki serijowy dokument z łamanjami boka mjazy kuždym dostawarjom. Mjenja a adrese dostawarjow su w dokumenśe wopśimowane, kótarež daju se pśiměriś, jolic trjeba.

Save merged document

Save the mail merge output to file.

Print merged document

Prints the mail merge output for all or some recipients.

Send merged document as email

Sends the mail merge output as email messages to all or some recipients.

Pšosym pódprějśo nas!