Pólo licenja słowow w statusowej rědce

Licba słowow se w dokumenśe a we wuběrku w toś tom pólu w statusowej rědce pokazujo. Dwójne kliknjenje dialog Licenje słowow wócynja, kótaryž dalšne statistiske pódaśa wó dokumenśe pokazujo.

Pšosym pódprějśo nas!